Rendeltetési helyek bejegyzése a Távvezérlésen keresztül

A Címjegyzékbe a Távvezérlés használatával is bejegyezhet rendeltetési helyeket. A bejegyzett részleteket is ellenőrizheti, illetve szerkesztheti is a Címjegyzéket.
A címlisták megosztására vonatkozó utasításokat lásd: Címlista megosztása konkrét felhasználókkal.
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Address Book] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Jegyezze be a rendeltetési helyet.
A címlistákkal kapcsolatos további információkat lásd: Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe.
1
Kattintson arra a címlistára, amelyikbe be akarja jegyezni a rendeltetési helyet ([Personal Address List], Felhasználói csoport címlistája, [Address List 01] – [Address List 10] vagy [Address List for Administrators]).
A [Personal Address List] lehetőséget kizárólag a bejelentkezett felhasználó használhatja, és csak akkor áll rendelkezésre, ha a személyes hitelesítéskezelés engedélyezve van.
Az [Address List for Administrators] csak a Rendszergazda vagy DeviceAdmin jogosultságokkal bejelentkező rendszergazdák számára áll rendelkezésre.
Ha egy PIN-kód beírását kérő oldal jelenik meg, írja be a PIN-kódot, és kattintson az [OK] lehetőségre.
Ha a bejegyzett felhasználói csoporttal meg kívánja osztani a rendeltetési helyet, válassza a regisztrált Felhasználói csoport címlistát.
A Felhasználói csoportok Címlistáit úgy is kezelheti, hogy a rendeltetési helyek Távvezérlésből végzett bejegyzését/szerkesztését csak Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználóknak engedélyezi. (<Cím megadása>  <Felhasználói csoport címlista használata>)
2
Kattintson a [Register New Destination...] gombra.
3
Válassza ki a rendeltetési hely típusát, és kattintson a [Set] gombra.
4
Jegyezze be a szükséges információkat, és kattintson az [OK] lehetőségre.
A megjelenő elemek a rendeltetési hely típusától függően eltérők. A bejegyzendő információkkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe.
Csoportos rendeltetési hely bejegyzése
Címlista nevének bejegyzése
Kattintson a [Register Address List Name...] vagy [Register/Change Address List Name...] lehetőségre, írja be a nevet, és kattintson az [OK] lehetőségre.
Beállíthatja, hogy egy felhasználói csoport nevének változásakor a felhasználói csoport címjegyzékének neve is változzon meg. Jelentkezzen be a Távvezérlésbe rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként, nyomja meg a [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] gombot, és jelölje be az [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] jelölőnégyzetet. Az [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a személyes hitelesítéskezelés engedélyezve van.
A rendeltetési helyek részleteinek ellenőrzése/szerkesztése
A rendeltetési helyek részleteit az adott rendeltetési hely [Type] ikonjára vagy nevére kattintva ellenőrizheti. A rendeltetési hely szerkesztéséhez kattintson az [Edit] lehetőségre, változtassa meg a bejegyzett részleteket, és kattintson az [OK] lehetőségre.
Bejegyzés felhasználói csoport címlistájára
Bejegyzés egyérintéses gombra
6W23-0A8