<Általános>

Ez a szakasz az olyan funkciók beállításait mutatja be, mint a Papíradagolási beállítások, a Papírkimenet beállításai, a Nyomtatási beállítások, a Beolvasási beállítások és a Fájl létrehozása.
A készülékre felszerelt kiegészítő berendezések konfigurációjától függően lehetséges, hogy egyes beállítások nem jelennek meg.
<Papírforrás automatikus kiválasztás>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papíradagolási beállítás>
Megadhatja, hogy másolás/nyomtatás esetén melyik papírforrást használja a készülék, ha a <Papírkiválasztás> beállítása <Autom.>. Ez a beállítás akkor is működik, ha az aktuális papírforrásból másolás/nyomtatás közben kifogy a papír. Megfelelő papírforrás automatikus kiválasztása egy adott funkciónál
<Papíradagolási mód váltás>
 <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papíradagolási beállítás>
Ha az egy- és kétoldalas nyomtatás egyidejű alkalmazása mellett rendszeresen használ emblémázott, például fejléces papírokat, akkor ezt a beállítást <Nyomt.oldal elsőb.> értékűre állítva elérheti, hogy a készülék az első oldalt egy- és kétoldalas nyomtatás esetén is az elülső oldalra nyomtassa anélkül, hogy változtatni kellene a papír tájolásán. Előnyomott papír betöltése
<Felfüggesztett munka időtúllépés>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papíradagolási beállítás>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, és egy munka papírhiány stb. miatt felfüggesztésre kerül, a készülék a megadott időtartam elteltével automatikusan kinyomtatja a következő munkát.
<Job Separator Between Jobs>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papírkimenet beállításai>
Lehetővé teszi a megadott papír beszúrását az egyes munkák elejére olyankor, amikor egymás után több munkát is nyomtat.
<Job Separator Between Copies>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Papírkimenet beállításai>
Lehetővé teszi a megadott papír beszúrását az egyes példánycsomagok közé a csomagok elválasztása céljából. Ha ezt a lehetőséget beállítja, a készülék Gyűjtés (oldalsorrend), Eltolás és Tűzés esetén helyezi be a papírt.
<Nyomtatási prioritás>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Nyomtatási beállítás>
A magasabbra állított elsőbbségű munkákat be lehet állítani úgy is, hogy a készülék az éppen feldolgozás alatt álló munka befejezése után nyomtassa őket.
<2-oldalas nyomtatás>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Nyomtatási beállítás>  <Alapértelmezett beállítások jelentés kiadásához>
A jelentések (például Adási nyugta, Jelentés a kommunikációról) nyomtatásához megadhatja a kétoldalas nyomtatást.
<Felfüggesztett munkák automatikus törlése>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Nyomtatási beállítás>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, és egy munka papírelakadás stb. miatt felfüggesztésre kerül, a készülék a megadott időtartam elteltével automatikusan törli a munkát.
<Adagoló papírelakadás elhárítás mód>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Kiválaszthatja, hogy az adagolóban történt papírelakadás esetén a beolvasás a dokumentum első oldalától induljon-e újra, vagy attól az oldalától, amelyiknél a beolvasás megszakadt.
<Fekete-fehér beolvasási sebesség/minőség előny>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Beállíthatja, hogy fekete-fehér beolvasáskor a beolvasási sebesség vagy a képminőség élvezzen-e elsőbbséget.
<Gamma érték távoli beolvasáshoz>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
A színes dokumentumok Hálózati beolvasás funkcióval, számítógépre végzett beolvasásakor alkalmazandó gamma értéket adhatja meg. A számítógép beállításainak leginkább megfelelő gamma értéket válassza, hogy a dokumentumot optimális fedettséggel tudja kinyomtatni.
<Automatikus összekapcsolás>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Ezt a lehetőséget <Be> értékűre állítva automatikusan engedélyezheti a távoli lapolvasó funkciót a <Lapolvasó> (<Főmenü> képernyő) megnyomásakor.
<Automatikus leválasztás>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Beolvasási beállítás>
Ha a készülék online hálózatra kapcsolódik, akkor a <Másolás> vagy a <Beolvasás és tárolás> használatával nem lehet beolvasást végezni. Ha az <Automatikus leválasztás> lehetőséget <Be> értékűre állítja, a készülék az <Auto Reset Time> (a <Beállítások> (Beállítás/Bejegyzés) részen belül) elteltével automatikusan leválik a hálózatról.
<Kompakt képminőség szintje>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
Ha a <Beolvasás és adás> vagy <Beolvasás és tárolás> használatakor a PDF/XPS (kompakt) lehetőséget állítja be fájlformátumként, akkor beállíthatja a dokumentum képminőségének szintjét.
<OCR (kereshető szöveg) beállítás>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
Ha kiválasztja az <OCR (kereshető szöveg)> lehetőséget <PDF>, <XPS> vagy <OOXML> fájlformátum esetén, akkor beállíthatja a Gyors beolvasás beállítást és a Fájlnév lehetőségen belüli Automatikus (OCR) esetén használandó karakterek számát. A Gyors beolvasás mód megállapítja a szöveg irányát és úgy forgatja el az adatokat, hogy a dokumentum számítógépes megtekintéskor megfelelő tájolású legyen. A Fájlnév lehetőségen belüli Automatikus (OCR) mód automatikusan a dokumentum OCR által beolvasott első szövegelemét alkalmazza fájlnévként. A Fájlnév lehetőségen belüli Automatikus (OCR) módot a <Fájlnév> lehetőségnél lehet megadni a Beolvasás és adás képernyő <Kiegészítő> részén. Fájlnév beállítása
<Vektoros, simított beállítás>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
A dokumentum vonalrajzainak felismerési sebességét változtathatja meg körvonalgrafikát tartalmazó fájl létrehozásakor.
<OOXML beállítások>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
Office Open XML fájlformátummal létrehozott fájlok esetén megadhatja a háttérkép szintjét, a színes kép felismerési szintjét és a színes kép vonalvastagság-felismerését.
<Háttérképeket is a Word fájlban>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
Amikor a beolvasott dokumentumokból Word-fájlokat hoz létre, törölheti a Word-fájlokban háttérként észlelt képet. Ez megkönnyíti a Word-fájlok szerkesztését, mivel a felesleges képek törlődnek.
<PDF minimális verzió megadása>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
A PDF-fájlok létrehozásakor hozzárendelendő legkisebb verziószámot adhatja meg.
<PDF formátum PDF/A>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
A PDF/A-1b szabványnak megfelelő PDF-fájlokat hozhat létre. Ez megfelel a hosszú távú tárolás céljára, mivel garantálja, hogy a PDF képi minősége a készüléktől vagy a megtekintéshez használt szoftvertől függetlenül állandó marad.
Ez a beállítás az alábbi alapbeállításokhoz kötődik:
<Fájlformátum> a <Beolvasás és adás> részben
<Fájlformátum> a <Beolvasás és tárolás> részben
<Fájlformátum> a <Újratovábbítási beállítás> részben
<256-bites AES beállítás titkosított PDF-hez>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Fájl létrehozása>
Titkosított PDF-fájl létrehozásakor az <Acrobat 3.0 vagy újabb/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 vagy újabb/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 vagy újabb/128-bit AES> vagy <Acrobat 10.0 vagy azonos/256-bit AES> lehetőségeket választhatja ki PDF-titkosítási szintként. Ha titkosítási szintként az <Acrobat 9.0 vagy azonos/256-bit AES> lehetőséget szeretné használni az <Acrobat 10.0 vagy azonos/256-bit AES> helyett, akkor ezzel a beállítással változtathatja meg a választási lehetőségek körét.
<LDAP szerver hitelesítésnél használt információ>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Hitelesítési mód beállítás>
Az LDAP-szerverekhez való hozzáférésnél alkalmazott hitelesítési módot adhatja meg.
<SMTP szerver hitelesítésnél használt információ>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Hitelesítési mód beállítás>
Az SMTP-szerverekhez való hozzáférésnél alkalmazott hitelesítési módot adhatja meg.
<Hitelesítő információ fájl küldéshez/tallózáshoz>
  <Funkció beállítás>  <Általános>  <Hitelesítési mód beállítás>
A fájlkiszolgálókhoz való hozzáférésnél alkalmazott hitelesítési módot adhatja meg.
6W23-0F9