LDAP-szerver bejegyzése

LDAP-szervert alkalmazó környezetben faxszámokat és e-mail-címeket kereshet és adhat meg rendeltetési helyként a készülékből, illetve bejegyezheti azokat a készülék címjegyzékébe.
Legfeljebb öt LDAP-szervert programozhat.
1
Nyomja meg a gombot.
2
Nyomja meg a <Cím megadása>  <LDAP szerver bejegyzése> gombot.
3
Jegyezze be az LDAP-szervert.
1
Nyomja meg a <Bejegyzés> gombot.
2
Adja meg a szükséges információt.
<Szerver neve>
Adja meg az LDAP-szerver nevét.
<Szerver cím>
Alfanumerikus karakterek segítségével adja meg az LDAP-szerver IP-címét és állomásnevét (például: „ldap.example.com”).
<Szerver cím> és DNS
A hibák megelőzése érdekében ügyeljen a következőkre, ha a rendeltetési hely keresését végzi a készülékről az LDAP-szerverre.
Az IP-cím megadásakor ellenőrizze, hogy a használható szerver csak az előre keresést támogatja-e. Ha a DNS-szerver csak az előre keresést támogatja, nyomja meg a <Ne használja> vagy a <Használja> beállítást a <Hitelesítési információ> lehetőség 4. lépésében. A <Használat(Biztonsági hitelesítés)> beállítás kiválasztása esetén győződjön meg arról, hogy a DNS-szerver támogatja a fordított keresést.
<Keresés kezdési helye>
Határozza meg, hol kezdődjön a keresés az LDAP-szerver címtárfájában.
Az LDAPv3 esetén átugorhatja a beállítást, mert a készülék automatikusan lekérdezi a szerver beállításait. Az LDAPv2 esetén mindig határozza meg a pontot.
A <Keresés kezdési helye> formátumának megadása
Windows szerver használata esetében adja meg az Active Directory tartománynevét „.” ponttal elválasztott egységekben. Adja hozzá minden egységhez a „DC=” értéket, és válassza el őket vesszővel „,”.
Például: Ha a tartománynév „john.example.com”, akkor a következőt adja meg: „DC=john,DC=example,DC=com”.
Ha Lotus Notes Dominót használ, adja meg a címtárfa csomópont-azonosító nevét (dn), például „cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon”.
3
Nyomja meg a <Next> gombot.
4
Adja meg a szükséges információt.
<TLS használata>
Az LDAP-szerverrel való/szervertől érkező kommunikáció TLS használatával történő kódolásához nyomja meg a <Be> gombot.
<Port száma>
Adja meg az LDAP-szerverrel való/attól érkező kommunikációhoz használt portszámot.
<Keresési idő túllépés>
Adja meg másodperc értékben, milyen hosszú ideig tartson a keresés.
<Legtöbb keresett cím>
Adja meg, hány darab rendeltetési hely keresése lehetséges.
5
Nyomja meg a <Következő> gombot.
4
Állítsa be a hitelesítési információt.
Az LDAP-szerver beállításainak megfelelően határozza meg a hitelesítés módját.
A beállítások megadását követően a <Kapcsolat ellenőrzése> lehetőséget megnyomva ellenőrizheti a kapcsolatot.
Ha a hitelesítés bejelentkezési információt használ
Adja meg a hitelesítési információként használt felhasználónevet és jelszót.
Ha a hitelesítés kódolt adatokat használ
A hitelesítést biztonságosabban is végrehajthatja kódolt adatok cseréjével. A funkció alkalmazásakor az LDAP-verzió és a karakterkód-információ <ver.3(UTF-8)> értékre van állítva. A készülék és az LDAP-szerver idejét szinkronizálni kell.
Ha a hitelesítés anonim módon zajlik bejelentkezési információ használata nélkül
6W23-012