Universālais paliktnis

Ja vēlaties drukāt uz cita veida papīra, nevis tā, kas ir ievietots papīra atvilktnē, piemēram, uz uzlīmēm vai pauspapīra, izmantojiet universālo paliktni.

Teknes pagarinājums

Ievietojot liela formāta papīru, izvelciet padevēja pagarinājumu.

Papildu tekne

Ievietojot liela formāta papīru, izvelciet papildu tekni.

Bīdāmās vadotnes

Noregulējiet bīdāmās vadotnes atbilstoši ievietotā papīra platumam, lai nodrošinātu, ka papīrs tiek padots tieši iekārtā.

Izdruku uztvērējs

Ievietojot papīru, atveriet papīrturi.
6W25-01H