Daļas un to funkcijas

Šajā sadaļā aprakstītas iekārtas daļas (priekšpuse un iekšpuse) un to funkcijas. Tāpat sadaļā ir sniegta arī informācija par to, kā novietot oriģinālus un ievietot papīru, un aprakstīti vadības paneļa taustiņu nosaukumi un taustiņu izmantošana. Izlasiet šo sadaļu, lai iegūtu padomus, kā pareizi lietot iekārtu.
6W25-01A