Apdrukāta papīra ievietošana

Ja izmantojat papīru, uz kura ir iepriekš uzdrukāts logotips, ielādējot pievērsiet uzmanību papīra orientācijai, ievietojot to papīra padeves avotā. Ievietojiet papīru pareizi – tā, lai drukāšana tiktu veikta uz logotipa papīra puses.
Oriģināla orientācija kopēšanas laikā
Šajā sadaļā aprakstīts, kā apdrukātu papīru ievietot ar pareizo orientāciju. Vispārīgu informāciju par veicamajām darbībām, lai ievietotu papīru papīra atvilktnē vai universālajā paliktnī, skatiet sadaļā Galvenā papīra ievietošanas metode.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā ievietot iepriekš apdrukātu papīru, veicot vienpusēju kopēšanu/drukāšanu. Veicot divpusējo kopēšanu/drukāšanu ar iepriekš apdrukātu papīru, ievietojiet papīru ar pretējo novietošanas pusi, nekā tas ir norādīts šajā sadaļā.
Lai nodrošinātu, ka lapas tiek apdrukātas uz pareizās iepriekš apdrukātā papīra puses, varat izmantot turpmāk norādītās iestatīšanas metodes neatkarīgi no tā, vai tiek veikta vienpusējā vai divpusējā drukāšana.
Katru reizi norādot drukājamā papīra veidu: ievietojiet papīra veidu, kas ir reģistrēts kā “Preprinted Paper” (Iepriekš apdrukāts papīrs) un sadaļā <Papīra veida pārvaldības iestatījumi> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>, norādiet minēto papīra veidu un pēc tam veiciet drukāšanu.
Katru reizi norādot drukājamā papīra avotu: ievietojiet papīru papīra avotā, kuram opcija <Pārslēgt papīra padeves metodi> ir iestatīta pozīcijā <Apdr. puses prior.>, norādiet minēto papīra avotu un pēc tam veiciet drukāšanu.
Pareizs veids iepriekš apdrukāta papīra ievietošanai, ja sadaļā <Papīra veida pārvaldības iestatījumi> opcija “Preprinted Paper” (Iepriekš apdrukāts papīrs) ir iestatīta pozīcijā <Iesl.> vai ja opcija <Pārslēgt papīra padeves metodi> ir iestatīta pozīcijā <Apdr. puses prior.>
Papīra atvilktne: ar logotipa pusi uz leju
Papīra avots, izņemot papīra atvilktni: ar logotipa pusi uz augšu
Iepriekš iestatiet <Ātruma prioritāte, kopējot no padevēja> pozīcijā <Izsl.>.

Papīra ar logotipiem ievietošana portreta orientācijā

Ievietošanas metode atšķiras atkarībā no papīra ar logotipiem formāta un izmantotā papīra padeves avota.
Ievietojot A4, A5 formāta papīru ar logotipiem
Ievietojiet papīru tā, lai papīra atvilktnē logotips būtu pavērsts uz augšu, bet universālajā paliktnī – pavērsts uz leju, kā parādīts nākamajā attēlā.
Papīra orientācija drukāšanas laikā
Papīra atvilktne
  
Universālais paliktnis
Papīra orientācija, kopējot no padevēja
Papīra atvilktne
  
Universālais paliktnis
Papīra orientācija, kopējot no kopēšanas stikla
Papīra atvilktne
  
Universālais paliktnis
Ievietojot A3 formāta papīru ar logotipiem
Ievietojiet papīru tā, lai papīra atvilktnē logotips būtu pavērsts uz augšu, bet universālajā paliktnī – pavērsts uz leju, kā parādīts nākamajā attēlā.
Papīra atvilktne
  
Universālais paliktnis

Papīra ar logotipiem ievietošana ainavas orientācijā

Ievietošanas metode atšķiras atkarībā no papīra ar logotipiem formāta un izmantotā papīra padeves avota.
Ievietojot A4, A5 formāta papīru ar logotipiem
Ievietojiet papīru tā, lai papīra atvilktnē logotips būtu pavērsts uz augšu, bet universālajā paliktnī pavērsts uz leju, kā parādīts attēlos zemāk.
Papīra atvilktne
  
Universālais paliktnis
Ievietojot A3 formāta papīru ar logotipiem
Ievietojiet papīru tā, lai papīra atvilktnē logotips būtu vērsts uz augšu, bet universālajā paliktnī vērsts uz leju, kā parādīts attēlos zemāk.
Papīra orientācija drukāšanas laikā
Papīra atvilktne
  
Universālais paliktnis
Papīra orientācija kopēšanas laikā
Papīra atvilktne
  
Universālais paliktnis
6W25-01Y