Adrešu grāmatā reģistrēto adresātu rediģēšana

Pēc adresātu reģistrēšanas varat mainīt vai dzēst to iestatījumus.
1
Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt adresātus>.
3
Izvēlieties rediģējamo adresātu.
Adrešu saraksta nolaižamais saraksts
Izvēlieties <Pers. adr. saraksts>, <Adr. saraksts 1>–<Adr.saraksts 10> vai <Admin. adrešu saraksts>, lai filtrētu adresātus, kas tiks parādīti adrešu sarakstā.
<Meklēt pēc nosaukuma>
Ievadiet adresāta vārdu/uzvārdu vai nosaukumu. Nospiediet <Meklēt pēc nosaukuma> vēlreiz, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Adresātu saraksts
Izvēlieties adresātu, kuru vēlaties rediģēt vai dzēst.
Pirmā burta poga
Izvēlieties adresāta nosaukuma pirmo burtciparu rakstzīmi. Nospiediet <Visi>, lai tiktu parādīti visi reģistrētie adresāti.
<Dzēst>
Nospiediet šo pogu, lai dzēstu adresātu.
<Dati/rediģēt>
Nospiediet šo pogu, lai pārbaudītu vai rediģētu adresātu iestatījumus.
Adresātu veidu nolaižamais saraksts
Izvēlietie (e-pasts), (fakss), (interneta fakss), (fails) vai  (grupa), lai filtrētu adrešu sarakstā parādītos adresātus (). Nospiediet <Visi>, lai tiktu parādīti visi reģistrētie adresāti.
Ja adresātus pārvalda piekļuves numuri, ievadiet piekļuves numuru (Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana) pēc tam, kad esat nospiedis <Piekļ. nr.>.
Sarakstā <Personal Address List> iekļautie galamērķi tiek parādīti tikai pieteiktajam lietotājam, kas tos ir reģistrējis. Pat ja jums ir administratora tiesības, jūs nevarat citu lietotāju vārdā skatīt vai rediģēt sarakstā <Personal Address List> iekļautos adresātus.
4
Nospiediet <Dati/rediģēt>.
Ja vēlaties dzēst adresātu, izvēlieties adresātu un nospiediet <Dzēst>  <Jā>.
5
Rediģējiet adresāta iestatījumus.
Detalizētu informāciju par to, kā rediģēt iestatījumus, skatiet sadaļā Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā.
6
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
6W25-038