Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā

 
Adrešu grāmatā varat reģistrēt saņēmēja faksa numuru vai e-pasta adresi, kas var tikt izmantota, sūtot skenētus dokumentus. Turklāt adrešu grāmatā kā adresātu varat reģistrēt interneta faksa adresātu, failu servera mapes atrašanās vietu (IP adrese un ceļš) un Canon daudzfunkciju printera krātuvi Izvērstā telpa).
Lai reģistrētu adresātu personīgai lietošanai, iekārtā jāpiesakās, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību. Lietotāju pārvaldība
Adresātu reģistrēšanu/rediģēšanu/dzēšanu var veikt arī tālāk norādītajos ekrānos.
<Adrešu grāmata> faksa pamatdarbību ekrānā  Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
<Adrešu grāmata> skenēšanas pamatdarbību ekrānā  Dokumentu skenēšanas pamatdarbības 
1
Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt adresātus>.
3
Nospiediet <Reģistr.jaunu adresātu>.
4
Izvēlieties reģistrējamā adresāta veidu.
Izvēlieties <Fakss>, <E-pasts>, <I-fakss> vai <Fails> kā reģistrējamā adresāta veidu.
5
Adrešu saraksta nolaižamajā sarakstā izvēlieties, kur reģistrēt adresātu.
Ja vēlaties reģistrēt adresātu personīgai lietošanai, izvēlieties <Pers. adr. saraksts>.
Ja vēlaties reģistrēt tādu adresātu, kuru var rediģēt tikai administrators, izvēlieties <Admin. adrešu saraksts>.
Ja vēlaties koplietot adresātu ar reģistrētu lietotāju grupu, izvēlieties reģistrētu lietotāju grupas adrešu sarakstu.
Sarakstus <Adr. saraksts 1>—<Adr.saraksts 10> var uzskatīt par 10 atsevišķām adrešu grāmatām. Klasificējot adrešu sarakstus pēc nodaļām vai uzņēmuma partneriem, tos var vieglāk atrast, kad ir jānorāda adresāts. Turklāt adrešu sarakstu ir vieglāk pārvaldīt, ja to nosaukumu nomaināt uz nodaļas nosaukumu vai uzņēmuma partnera nosaukumu (<Pārdēvēt adrešu sarakstu>).
Lietotāju grupas adrešu sarakstus arī varat pārvaldīt, nosakot, ka tikai administrators var reģistrēt/rediģēt adresātus no Remote UI (Attālais interfeiss). (<Iestatīt adresātu> <Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu>)
6
Nospiediet <Nosaukums>,  ievadiet adresāta nosaukumu un nospiediet <Tālāk>.
7
Konfigurējiet iestatījumus atkarībā no 4. darbībā izvēlētā adresāta veida.
Fakss
E-pasts
Interneta fakss
Failu serveris/Izvērstā telpa
8
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
Ja adresātus pārvalda piekļuves numuri, ievadiet piekļuves numuru (Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana) pēc tam, kad 8. darbībā esat nospiedis <Tālāk>.
Ja mēģināt datus nosūtīt uz failu serveri/Izvērstā telpa, kurā opcija <Apstiprināt pirms sūtīšanas> ir iestatīta uz <Iesl.>, tiek parādīts ekrāns ar aicinājumu ievadīt lietotājvārdu un paroli. Šādā gadījumā ievadiet iepriekš iestatīto paroli. Ja vēlaties failu serveri/Izvērstā telpa reģistrēt grupas adresē, iestatiet opciju <Apstiprināt pirms sūtīšanas> uz <Izsl.>. Datus nevar sūtīt uz grupas adresi, iekļaujot failu serveri/Izvērstā telpa, kurā opcija <Apstiprināt pirms sūtīšanas> ir iestatīta uz <Iesl.>.
Vairākus adrešu grāmatā reģistrētus adresētus var apvienot grupā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Vairāku adresātu reģistrēšana grupā.
Lai mainītu vai dzēstu informāciju par adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem, skatiet sadaļu Adrešu grāmatā reģistrēto adresātu rediģēšana.
UPN (User Principal Name) var lietot, tikai nosūtot uz datoru, kas pieder domēnam, kas tiek darbināts ar aktīvo direktoriju (Active Directory).
PADOMI
Ja iekārtā jau ir reģistrēts LDAP serveris (LDAP servera reģistrēšana), varat meklēt adresātus un reģistrēt tos adrešu grāmatā. Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>  <Reģistrēt adresātus>  <Reģistr.jaunu adresātu>  <Reģistrēt no LDAP servera> un meklējiet adresātus, izmantojot <Meklēt pēc nosacījum.>.
Ja lietotājvārds un parole ir pareiza, bet meklēšanas rezultāti ir tukši, pārbaudiet laika iestatījumus gan LDAP serverim, gan iekārtai. Ja LDAP servera un iekārtas laika iestatījumi atšķiras par piecām minūtēm vai vairāk, meklēšanu nevar veikt.
Ja meklēšanas rezultātos tiek parādīti vairāki adresāti, vienlaikus varat reģistrēt ne vairāk kā 256 no tiem.
Informācija, ko var iegūt, izmantojot LDAP serveri, sastāv tikai no nosaukumiem un faksa numuriem/adresēm. Nepieciešamības gadījumā reģistrējiet citu informāciju, izmantojot opciju <Dati/rediģ.>.
Adresātus LDAP serverī nevarat vienlaicīgi meklēt gan no vadības paneļa, gan Remote UI (Attālais interfeiss).
Meklējot adresātus LDAP serverī no iekārtas vadības paneļa, varat norādīt četrus meklēšanas nosacījumus. Savukārt, meklējot adresātus LDAP serverī no Remote UI (Attālais interfeiss), varat norādīt tikai vienu meklēšanas nosacījumu.
Iespējams, būs jāievada lietotājvārds un parole. Ievadiet LDAP serverī reģistrētās iekārtas lietotājvārdu un paroli. Ja autentifikācijas informācija netiek izmantota, veiciet meklēšanu, Remote UI (Attālais interfeiss) lietotājvārda un paroles laukus atstājot tukšus.
Adresātu norādīšana/reģistrēšana no sūtīšanas vēstures
Adresātus var norādīt un reģistrēt adrešu grāmatā no sūtīšanas vēstures ekrānā <Stat.pārraudz.>. Tādā veidā varat tieši ievadīt adresi, kā arī izvairīties no nosūtīšanas nepareizam adresātam nepareizas adreses ievadīšanas dēļ.
Norādot adresātu: <Stat.pārraudz.> <Sūtīt> <Darbu žurnāls> izvēlieties adresātu, kuram nosūtīt <Norādīt kā sūtīš. adresātu> <OK>
Reģistrējot adresātu: <Stat.pārraudz.>  <Sūtīt> <Darbu žurnāls> izvēlieties adresātu, kuru piereģistrēt  <Reģistrēt adresātu>  reģistrējiet adresātu no reģistrācijas ekrāna katram adresāta veidam
Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Skenēto dokumentu statusa un žurnāla pārbaude
6W25-036