Adrešu grāmatas lietošanas ierobežošana

 
Iestatot PIN vai neļaujot noteiktiem adresātiem parādīties adrešu grāmatā, ir iespējams novērst sensitīvas vai personiskas informācijas noplūdi no adrešu grāmatas. Jūs varat arī paslēpt pašu adrešu grāmatu. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.

Adrešu grāmatas PIN iestatīšana

Adrešu grāmatiņā varat iestatīt PIN ievadi pirms jaunu adrešu grāmatas ierakstu ievades vai esošo ierakstu rediģēšanas. Tas var samazināt neatļautu adrešu grāmatas rediģēšanu. Taču ņemiet vērā, ka pat, ja adrešu grāmatai ir uzstādīt PIN, lietotājs, kurš pieteicies ar administratora tiesībām, var pievienot un rediģēt ierakstus, neievadot obligāto PIN kodu.
1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Iestatīt adresātu>  <Adrešu grāmatas PIN>  <Iestatīt>.
3
Iestatiet adrešu grāmatas rediģēšanas PIN.
Ievadiet PIN un nospiediet <Apstiprināt>. Lai apstiprinātu, ievadiet PIN vēlreiz un nospiediet [OK].
Nevar iestatīt PIN, kas sastāv tikai no nullēm, piemēram, "00" vai "0000000".
Lai deaktivizētu PIN, nospiediet , lai nodzēstu PIN (atstātu tekstlodziņu tukšu), un nospiediet <OK>.
4
Nospiediet <OK>.
Papildus adrešu grāmatas PIN iestatīšanai varat vēl vairāk uzlabot drošību, veicot šādas darbības:
Jaunu adresātu pievienošanas ierobežošanaPieejamo adresātu ierobežošana
Faksa sūtīšanas no datora deaktivizēšana Kā ierobežot faksa ziņojumu sūtīšanu no datora

Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana

Jūs varat adrešu grāmatā iestatīt piekļuves numuru svarīgiem biznesa kontaktiem un citiem adresātiem, kurus nevēlaties rādīt visiem lietotājiem. Adresāti ar reģistrētu piekļuves numuru redzami tikai tiem lietotājiem, kuri ievada pareizo piekļuves numuru. Lai iespējotu piekļuves numura reģistrēšanas funkciju, rīkojieties šādi.
Ja ir iespējota piekļuves numura reģistrēšanas funkcija, lietotāji nevar norādīt adresātu, izmantojot <Iepriekš. iestatījumi>.
  <Iestatīt adresātu>  <Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus>  <Iesl.>  <OK>
Pēc šī iestatījuma konfigurācijas reģistrējiet piekļuves numurus adrešu grāmatā.
Piekļuves numurs var būt ne garāks kā septiņi cipari. Ja tiek ievadīti mazāk nekā septiņi cipari, iekārta saglabā piekļuves numuru, sākumā pievienojot nulles..
Piemērs: ja ir ievadīts <321>, tiek saglabāts <0000321>.
Piekļuves numuru nevar saglabāt tikai kā nulles, tas ir, <0000000>.
Ja ievadāt skaitli, kas sākas ar nulli, piemēram, <02> vai <002>, nulles tiek ignorētas un skaitlis tiek reģistrēts kā <0000002>, tāpat kā tad, ja jūs vienkārši būtu ievadījis <2>.

Adrešu grāmatas noslēpšana

Uzstādiet adrešu grāmatas un viena pieskāriena pogu noslēpšanu. Jūs varat norādīt atšķirīgus iestatījumus faksam, kā arī skenēšanai un sūtīšanai.
Faksa adrešu grāmatas un viena pieskāriena pogu noslēpšana
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Faksa iestatījumi> <Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu> <Iesl.> <OK>
Skenēšanas un sūtīšanas adrešu grāmatas un viena pieskāriena pogu noslēpšana
  <Funkciju iestatījumi> <Sūtīt> <Kopējie iestatījumi> <Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu> <Iesl.> <OK>
6W25-09U