Skāriendispleja lietošana

Iekārtas displejs ir skāriendisplejs, ko varat darbināt, tam pieskaroties ar pirkstiem. Ekrāns ir paredzēts ne tikai pamatfunkciju, piemēram, kopēšanas un skenēšanas, veikšanai, bet arī dažādu iestatījumu, teksta ievades, saziņas statusa un kļūdu ziņojumu parādīšanai. Tomēr šajā rokasgrāmatā darbības vārda “pieskarties” vietā tiek izmantots vārds “spiest”.
Nespiediet skāriendispleju pārāk stipri. Pretējā gadījumā var salauzt skāriendispleju.
Neizmantojiet objektu ar asu galu, piemēram, mehānisko zīmuli vai lodīšu pildspalvu. Pretējā gadījumā var noskrāpēt skāriendispleja virsmu vai salauzt to.
Pirms skāriendispleja lietošanas noplēsiet aizsargājošo plēvi.
Varat pielāgot izvēlnes un pārkārtot bieži lietotās pogas, lai būtu vieglāk piekļūt attiecīgajām funkcijām. Varat arī apvienot vairākus iestatījumus vienā pogā, lai vienkāršotu iekārtas lietošanu. Skāriendispleja pielāgošana
Skāriendispleja spilgtuma pielāgošana
Ja ir grūti saskatīt skāriendispleja saturu, pielāgojiet spilgtumu, izmantojot vadības paneli. Vadības panelis
6W25-020