Vadības panelis

Šajā sadaļā aprakstīti vadības paneļa taustiņu nosaukumi un to izmantošana.

Skāriendisplejs

Papildus katras funkcijas iestatījumu logam šajā displejā ir redzams arī kļūdu statuss. Skāriendispleja lietošana

[Iestatījumi/reģistrācija] taustiņš

Nospiediet, lai sāktu norādīt lielāko daļu iekārtas iestatījumu, piemēram, <Preferences> vai <Iestatīt adresātu>. Iestatījumi/reģistrācija

Ciparu taustiņi ([0]–[9])

Nospiediet, lai ievadītu skaitliskas vērtības. Rakstzīmju ievadīšana

[Enerģijas taupīšana] taustiņš

Nospiediet, lai iekārtā aktivizētu miega režīmu. Kad iekārta darbojas miega režīmā, taustiņš ir izgaismots. Miega režīma aktivizēšana

Spilgtuma regulēšanas disks

Lietojiet, lai regulētu skāriendispleja spilgtumu. Lai palielinātu spilgtumu, pagrieziet uz augšu, lai samazinātu – uz leju.

Skaļuma iestatījumu taustiņš

Nospiediet, lai parādītu ekrānu, ja vēlaties noregulēt faksa saziņas signālu skaļumu vai iestatīt signālu, kas brīdina par kļūdu. Skaņu iestatīšana

[Skaitītāja/ierīces informācija] taustiņš

Nospiediet, lai rādītu kopējo lappušu skaitu, kas tiek izmantotas tādām darbībām kā kopēšana vai drukāšana skārienpaneļa displejā. Varat arī apskatīt iekārtas sērijas numuru un IP adresi, kā arī informāciju par papildaprīkojuma ierīcēm. Lappušu skaita pārbaude kopēšanai/drukāšanai/faksa ziņojumu sūtīšanai/skenēšanai

[Dzēst] taustiņš

Spiediet, lai nodzēstu ievadītās vērtības vai rakstzīmes.

[Pārtraukšana] taustiņš

Pārtrauc nosūtītu uzdevumu vai drukas uzdevumu. Sūtīšanas/drukas uzdevumu atcelšana

Skārienjutīga paneļa zīmulis

Lieto, lai veiktu darbības skāriendisplejā, piem., ievadītu rakstzīmes.

[Sākt] taustiņš

Nospiediet, lai sāktu oriģinālu kopēšanu vai skenēšanu.

Kļūda: indikators

Mirgo vai iedegas, ja rodas kļūda, piemēram, iestrēgst papīrs.
Ja mirgo indikators Kļūda, izpildiet skāriendisplejā redzamos norādījumus. Iestrēguša papīra izņemšana
Ja indikators Kļūda deg sarkanā krāsā, sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju.

Apstrāde/dati: indikators

Mirgo, kamēr tiek veikta darbība, piemēram, tiek sūtīts vai drukāts. Iedegas zaļā krāsā, ja ir oriģināli, kas gaida apstrādi.

[Atiestatīšana] taustiņš

Nospiediet, lai atceltu iestatījumus un atjaunotu iepriekš norādītus iestatījumus.

ID (Pieteikties/atteikties) taustiņš

Nospiediet šo taustiņu, ja ir nepieciešams pieteikties, izmantojot personu autentifikāciju. Kad pabeidzat lietot iekārtu, nospiediet šo taustiņu vēlreiz, lai atteiktos. Pieteikšanās iekārtā
6W25-01K