Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns

Nospiežot <Kopēt> (Ekrāns <Sākums>), tiek parādīts kopēšanas pamatfunkciju ekrāns.

Pašreizējo iestatījumu statuss un pogu iestatīšana

Tiek parādīts iestatījumu statuss, tostarp kopēšanas koeficients, papīra formāts un kopiju skaits. Pārbaudiet iestatījumus, lai kopēšana tiktu veikta pienācīgi. Lai mainītu iestatījumus, nospiediet pogu, kas atrodas zem parādīšanas sadaļas. Kopēšanas pamatdarbības
Ja nospiežat <1:1>, varat izveidot kopijas, kurām ir tāds pats formāts kā oriģinālam.
Atkarībā no kopiju skaita un iestatījumiem tiek parādīts <Kopēšanas paraugs>, lai pārbaudītu kopēšanas rezultātus, izdrukājot kopijas paraugu. Kopēšanas rezultātu pārbaude

<Pārbaudīt iestatījumus>

Iestatījumus varat pārbaudīt sarakstā. Šajos iestatījumos arī varat veikt izmaiņas. Kopēšanas pamatdarbības

Nospiediet šo ikonu, lai reģistrētu pašreizējos iestatījumus pogas iestatījumos <Izlases iestatījumi> vai lai mainītu apgabalā parādītās pogas. Pašreizējos iestatījumus varat reģistrēt arī sākuma ekrāna pogās Personīgi vai Koplietots.
Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana
Personalizētu pogu/koplietojamu pogu reģistrēšana

Funkciju iestatījumu pogas

Tiek parādītas sadaļas <Opcijas> biežāk izmantotās pogas. Iestatījumu statuss tiek parādīts uz pogām. Lai mainītu parādāmās pogas, varat arī nospiest .
Ja tās funkcijas poga, kuru vēlaties izmantot, netiek parādīta, nospiediet <Opcijas> un izvēlieties vajadzīgo pogu. Kopēšanas pamatdarbības

<Opcijas>

Tiek parādītas visas funkciju iestatījumu pogas. Ērtības labad varat iestatīt, ka visas bieži izmantotās funkciju iestatījumu pogas tiek parādītas sadaļā .

<Pārtr.>

Varat pārtraukt uzdevumus, kas gaida apstrādi, un nekavējoties veikt kopēšanu. Tūlītēja kopēšana, apstādinot citus uzdevumus
Dažas funkcijas nevar izmantot, savstarpēji tās kombinējot. Pogas, kuras nevar izvēlēties, tiek parādītas gaiši pelēkā krāsā.
Ja nodaļas ID pārvaldības sadaļā ir iestatīts lappušu ierobežojums, tiek parādīts atlikušais lappušu skaits. Informāciju par nodaļas ID pārvaldības un lappušu ierobežojumu iestatīšanu skatiet sadaļā Nodaļu ID pārvaldības iestatījumu konfigurēšana.
6W25-03F