Tūlītēja kopēšana, apstādinot citus uzdevumus

 
Varat veikt tūlītēju kopēšana, pat ja tiek veikt cita darbība. Šī iespēja ir ērta gadījumos, kad vēlaties steidzami kopēt vairākas lappuses, bet citas personas uzsāktā izvade drīzumā netiks pabeigta.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Pārtr.>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Pēc nepieciešamības norādiet kopēšanas iestatījumus. Kopēšanas pamatdarbības
5
Nospiediet pogu .
Iepriekšējais uzdevums tiek pauzēts, un tiek sākta kopēšana.
Lai atceltu kopēšanu, vēlreiz nospiediet <Pārtr.> un pēc tam nospiediet .
Kad kopēšana ir pabeigta, iepriekšējais uzdevums tiek automātiski atsākts.
Kopēšanas laikā jūs nevarat veikt citu šāda veida kopēšanas uzdevumu. Kad pašreizējais kopēšanas uzdevums ir pabeigts, izpildiet nākamo šāda veida kopēšanas uzdevumu.
Pat ja rezervēto kopēšanas uzdevumu skaits ir sasniedzis noteikto ierobežojumu, šāda veida kopēšanu tāpat var veikt.
PADOMI
Uzdevumus varat apstādināt ar rezervētu kopēšanas uzdevumu (Kopēšanas pamatdarbības).
Lai apstādinātu pašreizējo uzdevumu un veiktu rezervētu kopēšanas uzdevumu, nospiediet <Stat.pārraudz.>  <Kopēt/druk.>  <Darba statuss>  izvēlieties kopējamo dokumentu  <Pārtraukt/prior. druka>  <Pārtraukt un drukāt>.
Lai tūlīt pēc pašreizējā uzdevuma pabeigšanas veiktu rezervētu kopēšanas uzdevumu, nospiediet <Stat.pārraudz.>  <Kopēt/druk.>  <Darba statuss>  atlasiet kopējamo dokumentu kā pirmo prioritāti  <Pārtraukt/prior. druka>  <Prioritātes druka>.
6W25-042