Savienojuma ar saņēmēju pārbaude pirms sūtīšanas (Tiešā sūtīšana)

 
Lai sekmīgi nosūtītu faksa dokumentus paredzētajam adresātam, pirms sūtīšanas var pārbaudīt, vai saņēmējs ir pieslēgts un gatavs sākt komunikāciju. Tā kā iekārta, skenējot oriģinālus, apiet atmiņu, faksa dokumentus ir iespējams nosūtīt, pat ja atmiņa nav pieejama.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
Lai nosūtītu vairākas lapas, ievietojiet oriģinālus padevējā. Ja oriģināls tiek novietots uz kopēšanas stikla, var nosūtīt tikai vienu lapu.
2
Nospiediet <Fakss>. Ekrāns <Sākums>
3
Norādiet adresātu faksa pamatfunkciju ekrānā. Faksa pamatfunkciju ekrāns
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas>  <Tiešā sūtīšana>  <Aizvērt>.
6
Nospiediet .
Iekārta izsauc saņēmēja numuru. Iekārtai savienojot zvanu, oriģināli tiek skenēti un sākas sūtīšana.
Iekārta nesāk sūtīšanu, ja saņēmēja līnija ir aizņemta.
Tiešā sūtīšana nav pieejama šādos gadījumos:
ja ir norādīts kāds no šiem skenēšanas iestatījumiem: <Divpusējs oriģināls>/<Atšķirīga formāta oriģ.>/<Dzēst kontūras>/<Darbu salikšana>/<Atliktā sūtīšana>
ja ir norādīti vairāki adresāti;
<Ierobežot funkcijas> ir iestatīts kā <Izsl.> jebkurai funkcijai, ja iekārta ir Nodaļas ID pārvaldībā. Nodaļu ID pārvaldības iestatījumu konfigurēšana
Oriģinālu skenēšanas formāta norādīšana
Padevējā ievietoto oriģinālu formāts tiek iestatīts automātiski. Lai norādītu formātu manuāli, izmantojiet kopēšanas stiklu
6W25-051