Fakss

Šī nodaļa iepazīstina ar faksu sūtīšanas un saņemšanas pamata metodēm, kā arī ērtām faksa funkcijām, kas izmantojamas atbilstoši jūsu vajadzībām.

Ievads pamatdarbībās

Šajā sadaļā ir aprakstīts faksa pamatdarbību logs un sūtīšanas un saņemšanas pamatmetodes.
 

Sekmīgi, viegli, ērti.

Jūs varat atrast un izvēlēties sev piemērotāko no vairākām sūtīšanas un saņemšanas metodēm. Funkciju pilnvērtīga izmantošana nodrošina efektīvu faksa dokumentu sūtīšanu un saņemšanu.
 

Faksa dokumentu sūtīšana no datora

Var ar faksu uzreiz nosūtīt datorā saglabātu dokumentu. Šī metode ļauj nedrukāt dokumentu, ietaupot papīru un toneri, kā arī nodrošina skaidrāku dokumenta un tā sīkās drukas attēlu.
 

Faksa funkciju pilnvērtīga lietošana

Šajā sadaļā ir aprakstīta faksu sūtīšana un saņemšana internetā. Varat arī uzzināt, kā lietot daudzfunkciju printeri bez faksa funkcijas, lai sūtītu un saņemtu faksa dokumentus, izmantojot citus tīklam pieslēgtos daudzfunkciju printerus.
 
6W25-04R