Faksa dokumentu manuālā sūtīšana (Manuālā sūtīšana)

 
Ir iespējams manuāli nosūtīt faksa dokumentus, iepriekš pārbaudot, vai adresāts ir gatavs faksa saņemšanai.
Ja ir pievienotas papildu rindas, manuālajā sūtīšanā var izmantot tikai 1. rindu (standarta rindu).
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
Lai nosūtītu vairākas lapas, ievietojiet oriģinālus padevējā. Ja oriģināls tiek novietots uz kopēšanas stikla, var nosūtīt tikai vienu lapu.
2
Nospiediet <Fakss>. Ekrāns <Sākums>
3
Faksa pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Nolikta klausule>. Faksa pamatfunkciju ekrāns
4
Ievadiet saņēmēja tālruņa numuru.
5
Pārliecinieties, ka izdzirdat saņēmēja balsi vai spalgu pīkstienu.
6
Nospiediet .
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana.
Manuālā sūtīšana nav pieejama šādos gadījumos:
ja ir norādīts kāds no šiem skenēšanas iestatījumiem: <Divpusējs oriģināls>/<Atšķirīga formāta oriģ.>/<Dzēst kontūras>/<Darbu salikšana>/<Atliktā sūtīšana>
<Ierobežot funkcijas> ir iestatīts kā <Izsl.> jebkurai funkcijai, ja iekārta ir Nodaļas ID pārvaldībā. Nodaļu ID pārvaldības iestatījumu konfigurēšana
Oriģinālu skenēšanas formāta norādīšana
Padevējā ievietoto oriģinālu formāts tiek iestatīts automātiski. Lai norādītu formātu manuāli, izmantojiet kopēšanas stiklu
6W25-052