Iepriekš izmantotu sūtīšanas iestatījumu atkārtota izsaukšana (Iepriekšējie iestatījumi)

 
Var atkārtoti izsaukt iepriekš norādītus adresātus. Vienlaikus tiek arī atkārti izsaukti tādi skenēšanas iestatījumi, kā blīvums.
Pirms nospiešanas, var saglabāt norādīto adresātu, skenēšanas vai sūtīšanas iestatījumu kopumu kā vienu iepriekšējo iestatījumu grupu.
Pēdējie trīs atmiņā saglabātie iestatījumi netiek izdzēsti, pat izslēdzot galveno strāvu.
Lietojot faksa informācijas dienestus, nevar norādīt adresātu, kas ir saglabāts adrešu sarakstā (Address List), vai lietot iepriekšējo iestatījumu (Previous Settings) režīmu.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Fakss>. Ekrāns <Sākums>
3
Faksa pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Iepriekš. iestat.>. Faksa pamatfunkciju ekrāns
4
Izvēlieties izsaucamo ierakstu un nospiediet <OK>.
Tiek norādīts adresāts un tam atbilstošie skenēšanas iestatījumi atbilstoši atlasītajam ierakstam.
Izmantojot personīgo autentifikācijas pārvaldību, iekārta izsauc tā lietotāja iepriekš norādītos iestatījumus, kurš ir pieteicies iekārtā.
Pirms sūtīšanas var mainīt izsauktos iestatījumus.
5
Nospiediet pogu .
Oriģināli tiek skenēti, un sākas sūtīšana.
Ja iestatījāt iespēju <Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus> kā <Iesl.>, no iestatījumus no atmiņas nevar izsaukt.
Ja kāds no adreses veidiem ir iestatīts kā <Iesl.> iespējā <Ierobežot jaunus adresātus>, šobrīd saglabātie iepriekšējie iestatījumi tiek dzēsti.
6W25-057