Saņemtu dokumentu privātuma saglabāšana

 
Šī funkcija ir paredzēta, lai saņemtie dokumenti, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem, tiktu saglabāti norādītā saglabāšanas vietā (konfidenciālajā faksa iesūtnē). Konfidenciālajā faksa iesūtnē ir vairākas iesūtnes, kas katra ir aizsargājama ar paroli. Norādot nosacījumu, piemēram, saglabāt visus dokumentus no uzņēmuma A iesūtnē Nr. 10, jums tiek ļauts pārbaudīt tikai jums vajadzīgos dokumentus. Šī funkcija arī ļauj novērst neautorizētu personu netīšu piekļūšanu konfidenciāliem dokumentiem, iestatot paroli. Ja indikators Apstrāde/dati vadības panelī nepārtraukti deg zaļā krāsā, izpildiet šādu procedūru, lai pārbaudītu/drukātu saglabātos dokumentus.
Šīs funkcijas izmantošana
Daži iestatījumi, piemēram, dokumentu saglabāšanas vieta un parole, ir jāreģistrē iepriekš.
1
Nospiediet <Faksa/i-faksa iesūtne>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Konfid. faksa iesūtne>.
3
Atlasiet iesūtni, kur saglabāt dokumentus.
Ja iesūtnei ir iestatīta parole, parādās ekrāns, aicinot ievadīt paroli. Ievadiet paroli un nospiediet <OK>.
Tiek parādīts saglabāto dokumentu saraksts.
4
Atlasiet drukājamo dokumentu un nospiediet <Drukāt>.
Nospiežot <Dati>, var pārbaudīt dokumenta informāciju, ieskaitot sūtītāju vārdus un saņemto lappušu skaitu.
Nospiežot <Rādīt attēlu>, var pārbaudīt dokumenta saturu, kā arī atlasītu un dzēst lappuses.
Nospiežot <Dzēst> <Jā>, dokuments tiek dzēsts. Nevar dzēst vairākus dokumentus vienlaicīgi. Lai dzēstu vairākus dokumentus, atlasiet un dzēsiet tos pa vienam.
Nevar izdrukāt vairākus dokumentus vienlaicīgi. Lai izdrukātu vairākus dokumentus, atlasiet un izdrukājiet tos pa vienam.
5
Nospiediet <Sākt drukāšanu>.
Lai dokumentus pēc drukāšanas dzēstu, pirms drukāšanas nospiediet <Dzēst failu pēc drukāšanas>.
Tiek sākta drukāšana.
PADOMI
Var iestatīt, ka, saņemot dokumentus, saglabāšanas vietas URL jums tiek nosūtīts e-pastā. Vienkārši ievadot URL interneta pārlūka adreses joslā, var pārbaudīt dokumenta saturu no sava datora, izmantojot attālo lietotāja interfeisu (Remote UI). <Iestatīt/reģistrēt konfidenc. faksa iesūtnes>
Reģistrējot zemāku konfidenciālā faksa iesūtnes līmeni pogai <Personīgi>/<Koplietots>, darbības var veikt ātri un efektīvi.
6W25-05F