Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana

Var apskatīt nosūtīto un saņemto dokumentu statusu un saziņas žurnālu.
Izmantojot personīgās autentifikācijas pārvaldību, var liegt lietotājiem veikt darbības ar citu lietotāju uzdevumiem ekrānā <Stat.pārraudz.>. <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem>

Nosūtīto dokumentu statusu pārbaude

1
Nospiediet <Stat.pārraudz.>.
2
Nospiediet pogu <Sūtīt> <Darba statuss>.
Lai parādītu tikai faksa dokumentus, nolaižamajā sarakstā ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet <Fakss>.
3
Pārbaudiet statusus.
Atlasot dokumentu un nospiežot <Dati>, var pārbaudīt detalizētu informāciju, piemēram, adresātus un lappušu skaitu.
Atlasot dokumentu un nospiežot <Atcelt>, var atcelt sūtīšanu. Nevar atlasīt vairākus darbus un tos reizē atcelt. Atlasiet un atceliet uzdevumus pa vienam.
Nospiežot <Dati>  <Sūtīt atkārtoti>, var vēlreiz nosūtīt dokumentus, kuru sūtīšana nav izdevusies. Lai norādītu citu adresātu, nospiediet <Mainīt adresātu>. Dokumentiem, kam ir norādīti vairāki adresāti, izmantojiet tādu pašu sūtīšanas metodi, nospiežot <Apraides saraksts>, atlasot adresātu, tad nospiežot <Sūtīt atkārtoti> vai <Mainīt adresātu>.
Dokumentus var sūtīt vēlreiz, ja iespēja <Dzēst neizdevušos SŪT darbus> ir iestatīta kā <Izsl.> (<Dzēst neizdevušos SŪT darbus>). Ņemiet vērā, ka dokumentus, kas nosūtīti ar tiešo sūtīšanu/manuālo sūtīšanu/sūtot no datora, nav iespējams sūtīt vēlreiz.
Var mainīt adresātus dokumentiem, kuru sūtīšana iestatīta uz noteiktu laiku, kā arī dokumentiem, ko nav izdevies nosūtīt. Ņemiet vērā, ka adresātu nevar mainīt dokumentiem sūtīšanas procesā, kam ir vairāki adresāti, vai, ja ir ierobežota iespēja ievadīt jaunu adresātu (Pieejamo adresātu ierobežošana).
Adresātu var mainīt uzdevumam, kas ir atcelts pārraides kļūdas dēļ, vai uzdevumam, kas gaida uz nosūtīšanu atliktās nosūtīšanas (Delayed Send) režīmā.
Nevar vienlaikus mainīt vairākus adresātus. Nevar arī vienlaikus mainīt adresātus grupā.

Saņemto dokumentu statusu pārbaude

1
Nospiediet <Stat.pārraudz.>.
2
Nospiediet <Saņemt>  <Darba statuss>.
Lai parādītu tikai faksa dokumentus, nolaižamajā sarakstā ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet <Fakss>.
3
Pārbaudiet statusus.
Atlasot dokumentu un nospiežot <Dati>, var pārbaudīt detalizētu informāciju, piemēram, sūtītāju vārdus un lappušu skaitu.
Atlasot dokumentu un nospiežot <Atcelt>, var atcelt saņemšanu. Nevar atlasīt vairākus darbus un tos reizē atcelt. Atlasiet un atceliet darbus pa vienam.
Nospiežot <Pārb. i-faksa SAŅ>, tiek sākta saņemšana, ja POP serverī ir pienācis i-faksa dokuments. Var parādīt iespēju<Pārb. i-faksa SAŅ>, atlasot <Pāradresēt> nolaižamajā sarakstā ekrāna augšējā labajā pusē.
PIEZĪME
Lai izmantotu iespēju <Pārb. i-faksa SAŅ>, iestatiet <POP> kā <Iesl.> iestatījumos <Sakaru iestatījumi>, lai iekārta saņemtu dokumentus, izmantojot POP serveri. E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
I-faksa dokumentus var automātiski saņemt šādos gadījumos: E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana
iespējai <POP intervāls> iestatījumos <Sakaru iestatījumi> ir iestatīta vērtība, kas nav ‘0’;
i-faksa dokumenti tiek saņemti ar SMTP, neizmantojot serveri.

Dokumentu sekmīgas nosūtīšanas vai saņemšanas pārbaude

1
Nospiediet <Stat.pārraudz.>.
2
Nospiediet <Sūtīt> vai <Saņemt>  <Darbu žurnāls>.
Lai parādītu tikai faksa dokumentus, nolaižamajā sarakstā ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet <Fakss>.
3
Pārbaudiet, vai dokumenti ir nosūtīti vai saņemti sekmīgi.
Ja dokuments ir sekmīgi nosūtīts vai saņemts, kolonnā <Rezultāts> tiek parādīts paziņojums<OK>. Ja tiek parādīts <Slikti>, tas nozīmē, ka dokumenta sūtīšana vai saņemšana nav izdevusies, jo tā tika atcelta vai radās kļūda.
Atlasot dokumentu un nospiežot <Dati>, var pārbaudīt detalizētu informāciju par dokumentu. Trīsciparu skaitlis informācijas kolonnā <Kļūdas kods> ir kļūdas kods. Izmantojot kļūdu kodus, var pārbaudīt kļūdu rašanās iemeslus un risinājumus. Katram kļūdas kodam atbilstošās darbības
Nospiežot <Sakaru pārv. atsk.> vai <Faksa darbību atskaite>, tiek izdrukāts ekrānā parādītais nosūtīto un saņemto dokumentu žurnāla saraksts,
PADOMI
Adreses reģistrēšana no sūtīšanas vēstures
Adrešu grāmatā vai viena skāriena pogās var reģistrēt adresi no sūtīšanas vēstures, izmantojot ekrānu <Stat.pārraudz.>. Tādējādi nav vēlreiz jāievada faksa numurs un var izvairīties no faksa nosūtīšanas uz nepareizu numuru kļūdainas faksa numura ievadīšanas dēļ.
6W25-05J