Pieejamo adresātu ierobežošana

 
Jūs varat iestatīt ierobežojumus attiecībā uz adresātiem, kurus var norādīt. Piemēram, tos varat ierobežot ar adresātiem, kas reģistrēti adrešu grāmatā vai LDAP serverī. Izmantojot personiskās autentifikācijas pārvaldību, jūs varat ierobežot sūtīšanas adresātu līdz paša lietotāja e-pasta adresei vai iepriekš norādītai mapei. Jūs varat arī ierobežot domēnus, kurus var norādīt kā adresātus. Ierobežojot sūtīšanas adresātus, jūs varat novērst informācijas noplūdi, kas var rasties darbības kļūdu vai nepareizas izmantošanas dēļ. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora vai DeviceAdmin tiesības.
Daži no tālāk aprakstītajiem adresātu ierobežojumiem var nebūt pieejami, ja ir iespējota ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošana

Jaunu adresātu ierobežošana

Adresātus, kurus var norādīt, nosūtot faksus vai skenētus dokumentus, var ierobežot ar tiem, kas reģistrēti adrešu grāmatā vai viena pieskāriena pogās, tiem, kas reģistrēti <Izlases iestatījumi> vai <Sūtīt sev>, vai tiem, kurus var meklēt LDAP serverī. Ja ir iespējot šī funkcija, lietotāji nedrīkst norādīt adresātus, ievadot alfabēta un ciparu rakstzīmes.
1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>  <Ierobežot jaunus adresātus>.
3
Izvēlieties funkcijas, attiecībā uz kurām vēlaties ierobežot jaunus adresātus.
4
Nospiediet pogu <Iesl.> <OK>.

E-pasta adresātu ierobežošana līdz funkcijai <Sūtīt sev>

Jūs varat iestatīt ierobežojumu, ka lietotāji, kuri piesakās, izmantojot personīgo autentifikāciju, skenētos dokumentus var sūtīt tikai uz savu e-pasta adresi. Lai izmantotu šo funkciju, lietotāja informācijā jābūt reģistrētai e-pasta adresei. Pirms turpmāk norādītās procedūras veiciet lietotāja konfigurēšanu.
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>  <Ierobežot e-pastu, lai sūtītu sev>  <Iesl.>  <OK>

Faila nosūtīšanas adresāta ierobežošana līdz personīgai mapei

Jūs varat iestatīt ierobežojumu, ka lietotāji, kuri piesakās, izmantojot personīgo autentifikāciju, skenētos dokumentus var sūtīt tikai uz savu personīgo mapi (Personīgo mapju konfigurēšana.)
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>  <Ierobežot failu SŪT uz personīgu mapi>  <Iesl.>  <OK>

Sūtīšanas adresāta domēna ierobežošana

Jūs varat ierobežot e-pasta un faksa adresātus, lai būtu pieejamas tikai adreses konkrētā domēnā. Ja ir norādīts domēns, jūs varat arī norādīt, vai ir atļauts nosūtīt uz apakšdomēniem.
  <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>  <Ierobežot adresāta domēnu>  Izvēlieties <Iesl.> attiecībā uz <Ierobežot sūtīš. uz domēniem>  <Reģistrēt>  Norādiet adresāta domēnu  <OK>  Izvēlieties <Atļaut> vai <Noraidīt> attiecībā uz <Sūtīt uz apakšdomēnu>  <OK>  <OK>
Var reģistrēt lielākais trīs domēnus.
6W25-09W