Atmiņas nesēju lietošanas ierobežošana

Lai gan atmiņas nesēji, piemēram, USB atmiņas, sniedz ērtības, nepareizi pārvaldot, tie var būt arī informācijas noplūdes avots. Šajā nodaļā aprakstītas procedūras, kā liegt izmantot atmiņas nesējus, kā arī ierobežot iespējas saglabāt skenētus dokumentus atmiņas nesējos vai izdrukāt datus, kas saglabāti atmiņas nesējos. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora vai DeviceAdmin tiesības.
  <Funkciju iestatījumi>  <Saglabāt/piekļūt failiem>  <Atmiņas ierīces iestatījumi>  <Lietot skenēšanas/drukas funkciju>  Izvēlieties <Izsl.> attiecībā uz <Lietot skenēšanas funkciju> vai <Lietot drukas funkciju>  <OK>      <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>
6W25-0A0