Strādāšana ar datiem atmiņas nesējā

Iekārtas USB portam pieslēdzot atmiņas nesēju, tajā var saglabāt skenētos dokumentus vai drukāt tajā esošos failus. Izmantojot iekārtu, var pārdēvēt vai dzēst nesējā esošos failus, lai pārvaldītu datus tajā, neizmantojot datoru.
Atmiņas nesēja ievietošana
Informāciju par pieejamajiem atmiņas nesējiem un to ievietošanu skatiet sadaļā USB atmiņas ierīces pievienošana.
Pārbaudiet pirms atmiņas ierīces lietošanas
Lai izmantotu atmiņas nesēju, iespējai <Atmiņas ierīce> iestatījumos <Saglabāšanas vietas attēlojuma iestatījumi> ir jābūt iestatītai kā <Iesl.>. <Saglabāšanas vietas attēlojuma iestatījumi>
Iestatiet opciju <Lietot skenēšanas funkciju> un <Lietot drukas funkciju> pozīcijā <Iesl.>. <Lietot skenēšanas/drukas funkciju>
Ja atmiņas nesējs netiek atpazīts, pat ja tas ir pareizi pieslēgts, iekārta var būt iestatīta izmantot AddOn draiveri kā USB ārējās uzglabāšanas ierīci. Iestatiet opciju <Lietot AddOn draiveri USB krātuves ierīcei> pozīcijā <Izsl.>. <Lietot AddOn draiveri USB krātuves ierīcei>
Ja iespēja<Atlasīt opciju, kad tiek pievienota atmiņas ierīce> ir iestatīta kā <Iesl.>, ievietojot atmiņas nesēju, tiek parādīti pieejamo funkciju īsceļi. <Atlasīt opciju, kad tiek pievienota atmiņas ierīce>
Tā kā īsceļi var nebūt redzami, ja iekārta atrodas miega režīmā, ievietojiet atmiņas nesēju pēc tam, kad iekārta ir izgājusi no miega režīma.
Atmiņas nesēja izņemšana
Vienmēr izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru atmiņas nesēja izņemšanai. Izņemot atmiņas nesēju citā veidā, var tikt bojāts atmiņas nesējs un pamatiekārta.
1
Nospiediet .
2
Atlasiet atvienojamo atmiņas nesēju un nospiediet <Noņemt>.
3
Atvienojiet atmiņas nesēju no USB porta un nospiediet <OK>  <OK>.
6W25-07L