Sistēmas opciju instalēšana

 
Izmantojot sistēmas opcijas, jums var būt jāpiesakās, izmantojot administratora tiesības, licenču reģistrēšanai. Lai reģistrētu licenci, ir nepieciešams licences piekļuves numura sertifikātā norādītais numurs. Pārliecinieties, ka tas ir jūsu rīcībā, pirms uzsākat reģistrāciju. Jūs varat reģistrēt licenci pat, ja iekārta nav pieslēgta tīklam.
1
Veiciet sakaru pārbaudi.
Pārbaudiet, vai jūs tīklā varat reģistrēt licenci.
1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <Reģistrēt/atjaunināt programmatūru>  <Software Management Settings>.
3
Nospiediet <Test Communication>.
Tiek parādīts ziņojums <Do you want to test communication?>.
4
Nospiediet <Jā>.
Tiek parādīta saziņas testa rezultāti.
Ja parādās [Slikti],pārbaudiet, vai LAN kabelis ir pieslēgts un tīkla iestatījumi ir pareizi konfigurēti. Iestatīšana, izmantojot Iestatīšanas vedni
Ja nevarat pieslēgties tīklam, reģistrējiet licenci bezsaistē. Ja reģistrāciju nav iespējams veikt tīklā
2
Nospiediet .
3
Nospiediet <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <Reģistrēt/atjaunināt programmatūru>  <Install Applications/Options>.
4
Nospiediet <License Access Number> un ievadiet licences piekļuves numuru.
5
Apstipriniet numuru un nospiediet <Sākt>.
6
Izvēlieties instalējamo funkciju un nospiediet<Install>.
Ja parādās licences līguma ekrāns, pārbaudiet informāciju un nospiediet [Piekrītu].
7
Nospiediet     <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>.

Ja reģistrāciju nav iespējams veikt tīklā

Ja kāda iemesla dēļ iekārta nespēj izveidot savienojumu ar tīklu, reģistrējiet licenci bezsaistē. Vispirms iegūstiet licences atslēgu, izmantojot tīklam pieslēgtu datoru, tad to reģistrējiet, ievadot iekārtā. Lai iegūtu licences atslēgu, ir nepieciešams licences piekļuves numura sertifikātā norādītais numurs, kā arī iekārtas sērijas numurs.
1
Lai saņemtu licences atslēgu, jāpiekļūst licencei, izmantojot tīmekļa vietni (http://www.canon.com/lms/license/).
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus un ievadiet licences piekļuves numuru, kā arī sērijas numuru, lai iegūtu licences atslēgu.
2
Nospiediet .
3
Nospiediet <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <Reģistrēt licenci>.
4
Ievadiet licences atslēgu.
5
Nospiediet <Sākt> <OK>.
6
Nospiediet     <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>.
Sērijas numura apstiprināšana
Sērijas numurs parādās ekrāna apakšējā kreisajā stūrī, nospiežot taustiņu [Skaitītāja/ierīces informācija]. To var arī apstiprināt attālā interfeisa portāla lapā.
6W25-0C3