Personīgās autentifikācijas izmantošana drukāšanas/faksa sūtīšanas/attālās skenēšanas pārvaldīšanai, izmantojot datoru

Jūs varat izmantot personīgās autentifikācijas pārvaldību drukāšanai, faksu sūtīšanai un attālai skenēšanai (Datora izmantošana skenēšanai (attālā skenēšana) (Windows)), izmantojot datoru. Tas var paaugstināt drošību, jo iekārta nepieņem šīs darbības, ja lietotājs nav identificēts.
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Autentifikācijas pārvaldība>  <Ierobež. darbu no attālas ierīces bez lietotāja aut.>  <Iesl.>  <OK>      <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>
6W25-090