Drukāšana ar virtuālo printeri

 
Virtuālais printeris ļauj izmantot LPD drukāšanu vai FTP drukāšanu ar drukas iestatījumiem, kas ir iepriekš reģistrēti kā virtuālais printeris. Piemēram, iepriekš reģistrējot tādus iestatījumus kā papīra veids, eksemplāru skaits un divpusējā drukāšana, minētos iestatījums vairs nav nepieciešams norādīt atsevišķi katram uzdevumam.
Virtuālā printera pievienošana
Drukāšana ar virtuālo printeri
Iestatiet opciju <Piespiedu aizturēšana> pozīcijā <Izsl.>. Ja <Piespiedu aizturēšana> ir iestatīts uzdevuma izpildes laikā, rezultāti var atšķirties atkarībā no iestatījumiem. Aizturētās drukas iestatījumu konfigurācija
Ja uzdevums sakrīt ar <Darba darbība> un <Atcelt> iestatītajiem nosacījumiem: Uzdevums ir atcelts.
Ja uzdevums sakrīt ar <Darba darbība> un <Drukāt> iestatītajiem nosacījumiem: Uzdevums tiek drukāts saskaņā ar virtuālo printeri.
Ja uzdevums sakrīt ar <Darba darbība> un <Aiztur. kā kopliet. darbu> iestatītajiem nosacījumiem: Virtuālais printeris tiek atspējots, un uzdevums tiek aizturēts iekārtā.
Aizsargātās drukas un šifrētās aizsargātās drukas gadījumā virtuālais printeris tiek atspējots, un uzdevums tiek aizturēts iekārtā.
Lai veiktu LPD drukāšanu, iestatiet <LPD drukas iestatījumi> pozīcijā <Iesl.>.
Lai veiktu FTP drukāšanu, iestatiet <FTP drukas iestatījumi> pozīcijā <Iesl.>.
Lapas apraksta valoda un failu formāts, ko var izmantot virtuālajā printerī, ir PS un PDF.

Virtuālā printera pievienošana

1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Iestatījumi/reģistrācija]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Noklikšķiniet uz [Add Virtual Printer].
Darbības nevar veikt vairākos pārlūkos vienlaikus.
5
Ievadiet virtuālā printera nosaukumu un norādiet nepieciešamos iestatījumus.
Nevar vienlaikus reģistrēt vairākus virtuālos printerus ar vienādiem nosaukumiem.
Kopā var reģistrēt ne vairāk kā 20 virtuālos printerus.
6
Noklikšķiniet uz [Add].
Lai īstenotu šo iestatījumu, jums ir nepieciešams pieteikties attālajā interfeisā, izmantojot jebkuru no turpmāk minētajām privilēģijām. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet vienumu [Select Role to Set:] ([Atlasīt lomu iestatīšanai:]) sadaļā Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Šo iestatījumu var importēt/eksportēt modeļos, kas atbalsta minētā iestatījuma importēšanu partijās. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
Eksportējot partijas, šis iestatījums ir iekļauts sadaļā [Settings/Registration Basic Information] ([Iestatījumi / Registrācijas pamatinformācija]) Visu iestatījumu importēšana/eksportēšana

Drukāšana ar virtuālo printeri

LPD drukāšanai
LPR -S [iekārtas IP adrese] -P [virtuālā printera nosaukums] [faila nosaukums]
Piemērs: “sample.pdf” drukāšana ar virtuālo printeri, kura nosaukums ir “001”
lpr -S iekārtas IP adrese -P 001 sample.pdf
FTP drukāšanai
put [faila nosaukums] [virtuālā printera nosaukums]
Piemērs: “sample.pdf” drukāšana ar virtuālo printeri, kura nosaukums ir “001”
> put sample.pdf 001
6W25-067