Iepriekš izmantotu sūtīšanas/saņemšanas iestatījumu atkārtota izsaukšana (iepriekšējie iestatījumi)

 
Varat atkārtoti izsaukt iepriekš norādītus adresātus. Vienlaicīgi tiek izsaukti arī to skenēšanas iestatījumi, piemēram, blīvums.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Iepriekš. iestatījumi>. Skenēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Atlasiet izsaucamo žurnālu un nospiediet <OK>.
Tiek norādīts adresāts un tam atbilstošie skenēšanas iestatījumi saskaņā ar atlasīto žurnālu.
Kad tiek lietota personas autentifikācijas pārvaldība, iekārta izsauc iestatījumus, ko pagātnē ir norādījis lietotājs, kas piesakās iekārtā.
Pirms sūtīšanas/saglabāšanas varat izmainīt izsauktos iestatījumus.
5
Nospiediet .
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana/saglabāšana.
Ja <Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus> iestatāt kā <Iesl.>, nesen lietotos iestatījumus nevar izsaukt.
Ja opcijai <Ierobežot jaunus adresātus> adreses veidu iestatāt kā <Iesl.>, pašreiz saglabātie iepriekšējie iestatījumi tiek izdzēsti.
Ja opcija <Aizliegt autentif. paroles saglabāšanu kešatmiņā> tiek iestatīta kā <Iesl.>, tālāk minētā parole netiek saglabāta opcijas <Iepriekš. iestatījumi> iestatījumos.
Parole, kas tiek ievadīta, norādot adresātu iestatījumā <Jauns adresāts> un pēc tam nospiežot <Fails>
6W25-074