Pieteikšanās administratora kontā

Piesakieties kā administrators, pretējā gadījumā nevarēs iestatīt svarīgus ar tīklu un drošību saistītus vienumus. Lai iestatītu lietotāju pārvaldību, kad iestatīšana ir pabeigta, ir jāpiesakās kā administratoram. Administratora noklusējuma lietotājvārds ir “Administrator” un noklusējuma parole ir “7654321”. Ja plānojat iekārtu lietot kā “Administrator”, mainiet pašreizējo paroli, lai pastiprinātu drošību. Mainīto paroli drīkst zināt tikai administrators.
Varat atspējot lietotāju “Administrator” un izveidot iestatījumu, ar kuru administratora tiesības tiek piešķirtas konkrētiem lietotājiem.
Administratora paroles inicializēšana
Ja esat aizmirsis lietotāja “Administrator” paroli, to var atgriezt uz noklusējuma paroli. Nospiediet taustiņu [Skaitītāja/ierīces informācija]  <Ierīces inform./cita>  <Inicializēt admin. paroli>  ievadiet licences atslēgu  nospiediet <Sākt>  <OK>.
Ja lietotājs “Administrator” ir atspējots, tas tiek iespējots, kad tiek inicializēta parole. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
Varat liegt administratora paroles inicializēšanu. <Aizliegt administratora paroles inicializēšanu>
1
Nospiediet pogu .
2
Nospiediet <Pieteikties>.
3
Piesakieties, izpildot procedūru.
Tastatūras autentifikācija
1
Iestatiet lietotājvārdu un paroli.
Ievadiet tā lietotāja vārdu, kam ir administratora tiesības, un nospiediet <Tālāk>.
Iestatiet paroli un nospiediet <OK>.
2
Nospiediet <Pieteikties>.
Ja neesat mainījis administratora paroli, tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu nomainīt to uz jaunu paroli. Nospiediet <Jā> un iestatiet jaunu paroli. Lai apstiprinātu jauno paroli, tā ir jāievada divreiz.
Ja jau esat nomainījis administratora paroli, funkcijas būs pieejamas pēc veiksmīgas pieteikšanās.
Atsakieties, nospiežot <Atteikties> ekrāna augšējā labajā stūrī vai  pēc iestatījumu iestatīšanas.

Kad esat pieteicies kā administrators

Pēc nospiešanas tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns.
Ja iestatāt uz <Personīgie iestatījumi> un maināt vienumus, ko var personalizēt, iestatījumi tiek reģistrēti kā to lietotāju personiskie iestatījumi, kas piesakās iekārtā.
Ja iestatāt uz <Ierīces iestatījumi>, iestatījumi tiek reģistrēti kā iekārtas iestatījumi.
<Personīgie iestatījumi> un <Ierīces iestatījumi> ekrānā <Iestatījumi/reģistrācija> tiek parādīti tikai tad, ja piesakāties ar administratora tiesībām.
6W25-004