Pieteikšanās iekārtā

Kad tiek parādīts pieteikšanās ekrāns, reģistrētiem autorizētajiem lietotājiem ir jāpierakstās, lai varētu turpināt lietot iekārtu. Lai pierakstītos, katram lietotājam ir jāievada savs lietotājvārds un parole. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas drošība. Turklāt lietotāji iekārtas lietošanu var padarīt pēc iespējas ērtāku, pielāgojot (personalizējot) displeju un iestatījumus saskaņā ar savām preferencēm. Pieteikšanās ekrānā parādītie vienumi atšķiras atkarībā no lietotāja pārvaldības iestatījumiem. Veiciet pieteikšanos, balstoties uz parādītajiem vienumiem.
Funkcijas un iestatījumus, kurus var personalizēt, skatiet sadaļā Personalizējamu vienumu saraksts.
Ja neizmantojat Personalizācijas funkciju, iestatiet <Iespējot personīgo iestatījumu lietošanu> (<Iespējot personīgo iestatījumu lietošanu>) pozīcijā <Izsl.>.
Ja ir iestatīts <Autom. atiestatīšanas laiks>, notiek lietotāja automātiska atteikšanās, ja noteiktu laiku netiek veiktas nekādas darbības. <Autom. atiestatīšanas laiks>

Kad tiek parādīts lietotājvārda un paroles ievades ekrāns

 
Izmantojiet ekrāna tastatūru, lai ievadītu lietotājvārdu un paroli.
1
Nospiediet <Lietotājvārds>.
Ja joprojām saglabājas pieteiktā lietotāja kešatmiņa, varat arī izvēlēties lietotājvārdu pieteikšanās vēstures nolaižamajā sarakstā. Kad lietotājvārds ir izvēlēts, nospiediet <Parole> un pārejiet uz 3. darbību.
2
Ievadiet lietotājvārdu un nospiediet <Tālāk>.
3
Ievadiet paroli un nospiediet <OK>.
4
Nolaižamajā sarakstā <Pietiekšanās adresāts> izvēlieties pieteikšanās adresātu un nospiediet pogu <Pieteikties>.
Ja pieteikšanās notikusi veiksmīgi, iekārtas funkcijas kļūst pieejamas.
Kad esat pabeiguši iekārtas lietošanu, nospiediet pogu <Atteikties> vai , lai atteiktos.
Varat norādīt, vai pieteikšanās laikā ievadītās paroles ir jāsaglabā kešatmiņā. <Aizliegt autentif. paroles saglabāšanu kešatmiņā>
Ja opciju <Rādīt paroles maiņas pogu iestatījumu izvēlnē> iestatāt uz <Iesl.>, paroli var mainīt, izmantojot pieteikšanās ekrāna augšējā labajā stūrī esošo ikonu . <Rādīt paroles maiņas pogu iestatījumu izvēlnē>
Varat norādīt, vai pieteiktā lietotāja kešatmiņa ir jāsaglabā vai jādzēš. <Sagl. skaits kešatmiņā reģistrētiem lietotājiem>
6W25-026