IP adreses iestatīšana

Lai iekārtu pievienotu tīklam, tīklā ir jānorāda unikāla IP adrese. Iekārta atbalsta divas IP adrešu versijas: IPv4 un IPv6. Iestatiet un lietojiet tās saskaņā ar savu vidi. Varat izmantot IPv4 vai IPv6. Varat arī tās abas izmantot vienlaikus.
Ja ir izvēlēta opcija <Kabeļu LAN + bezvadu LAN> sadaļā <Atlasīt interfeisu>, bezvadu LAN (apakšlīnijas) IP adrese tiek iestatīta apakšsadaļā <IP adreses iestatījumi> sadaļā <Pakārtotās līnijas iestatījumi>.
6W25-00K