IPv6 adreses iestatīšana

Tālāk norādīti IPv6 adrešu veidi. Ja nepieciešams, reģistrējiet. Var reģistrēt līdz četrām atslēgām bez statusa. Ja nepieciešams, veiciet savienojuma testu.
Veids
Skaidrojums
Lokālās saites adrese
Adreses, ko var izmantot tikai vienā saitē un kas tiek automātiski izveidotas bez jebkādiem iestatījumiem. Nevar izmantot ārpus maršrutētāja diapazona.
Adrese bez statusa
Adreses, kas tiek izveidotas automātiski, pamatojoties uz maršrutētāja paziņoto prefiksu un iekārtas MAC adresi, pat ja videi nav DHCP servera.
Manuāla adrese
Adreses, kas tiek ievadītas manuāli. Tiek norādīts prefiksa garums un noklusējuma maršrutētāja adrese.
Adrese ar statusu
Adreses, kas tiek iegūtas no DHCP servera.
 

IPv6 adreses iestatīšana

1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>   <TCP/IP iestatījumi>  <IPv6 iestatījumi>.
3
Nospiediet <Lietot IPv6>  <Iesl.>   <OK>, lai iespējotu IPv6 iestatījumus.
4
Iestatiet IP adresi.
Iestatiet IPv6 adresi atbilstoši savai videi un mērķiem.
Adreses bez statusa iestatīšana
1
Nospiediet <Adreses bez stāvokļa iestatījumi>.
2
Nospiediet <Iesl.>  <OK>.
Manuālas adreses iestatīšana
1
Nospiediet <Manuālu adrešu iestatījumi>.
2
Nospiediet <Iesl.> sadaļā <Lietot manuālu adresi> un veiciet nepieciešamos iestatījumus.
 <Lietot manuālu adresi>
Nospiediet <Iesl.>.
 <Manuāla adrese>
Nospiediet pogu <Manuāla adrese> un ievadiet adresi. Nevar izmantot tālāk norādītās adreses.
Adreses, kas sākas ar “ff” (multiraides adreses)
Adreses, kurās ietverts tikai “0”
Ar IPv4 saderīgas adreses (IPv6 adreses, kurās augšējie 96 biti ir “0” ar iekļautu IPv4 adresi apakšējos 32 bitos)
IPv4 kartētas adreses (IPv6 adreses, kurās augšējie 96 biti ir “0:0:0:0:ffff:” ar iekļautu IPv4 adresi apakšējos 32 bitos)
 <Prefiksa garums>
Tīkla adreses sadaļas garumu var mainīt.
 <Noklusējuma maršrutēt. adr.>
Nospiediet <Noklusējuma maršrutēt. adr.> un ievadiet adresi. Nevar izmantot tālāk norādītās adreses.
Adreses, kas sākas ar “ff” (multiraides adreses)
Adreses, kurās ietverts tikai “0”
Ja nevēlaties norādīt adresi, atstājiet kolonnu tukšu.
Adreses ar statusu iestatīšana
1
Nospiediet <Lietot DHCPv6>.
2
Nospiediet <Iesl.>  <OK>.
Nospiediet <Iesl.> opcijai <Izgūt prefiksu tikai no adreses ar stāvokli>, lai no DHCP servera, izmantojot DHCPv6, izgūtu tikai pirmos adreses ar statusu pusi. <Izgūt prefiksu tikai no adreses ar stāvokli>
5
Nospiediet   <Jā>.

IPv6 adreses savienojuma testa veikšana

Ja iekārta ir pareizi savienota, datorā var parādīt programmas Remote UI pieteikšanās ekrānu (Attālā interfeisa startēšana). Ja jums nav datora, lai to pārbaudītu, par pareizu savienojuma izveidi pārliecinieties, veicot tālāk norādītās darbības.
  <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <IPv6 iestatījumi>  <Komanda PING>  Ievadiet jebkuras citas izmantotas ierīces adresi vai resursdatora nosaukumu  <Sākt>
Ja iekārta ir savienota pareizi, tiek parādīts ziņojums <Atbilde no resursdatora.>.
Pat ja ir pareizi iestatītas IP adreses un iekārta ir savienota ar komutēšanas centrmezglu, iekārta var nebūt savienota ar tīklu. Šajā gadījumā aizkavējiet iekārtas sakaru sākuma laiku un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu. Gaidīšanas laika iestatīšana savienojuma izveidei ar tīklu
6W25-00R