Savienojuma iestatīšana, izvēloties bezvadu maršrutētāju

Varat meklēt savienošanai pieejamos bezvadu maršrutētājus un izvēlēties kādu no tiem iekārtas displejā. Ja bezvadu LAN maršrutētāja drošības standarts ir WEP vai WPA/WPA2-PSK, kā tīkla atslēgu ievadiet WEP atslēgu vai PSK. Pirms tam noskaidrojiet un pierakstiet informāciju par SSID, tīkla atslēgu, drošības standartu vai autentifikācijas/šifrēšanas metodi utt. SSID un tīkla atslēgas pārbaude
Drošības iestatījumi
Ja bezvadu savienojums ir iestatīts, izvēloties bezvadu maršrutētāju, WEP autentifikācijas metode tiek iestatīta kā <Atvērta sistēma> vai WPA/WPA2-PSK šifrēšanas metode tiek iestatīta kā <Autom.> (AES-CCMP vai TKIP). Ja vēlaties izvēlēties opciju <Koplietota atslēga> WEP autentifikācijai vai <AES-CCMP> WPA/WPA2-PSK šifrēšanai, iestatiet savienojumu sadaļā <Ievadīt manuāli>. Savienojuma iestatīšana, norādot detalizētus iestatījumus
Ja bezvadu LAN maršrutētāja drošības standarts ir WPA/WPA2-EAP, šifrēšanas metode tiek iestatīta uz AES-CCMP. Pirms savienojuma izveides ar bezvadu LAN norādiet arī iekārtas IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumus. IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumu konfigurēšana
1
Nospiediet pogu .
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <Bezvadu LAN>  <Bezvadu LAN iestatījumi>  <Cits (iestatīt manuāli)>.
3
Nospiediet <Atlasīt piekļuves punktu>.
Iekārta sāk meklēt pieejamos bezvadu maršrutētājus.
4
Izvēlieties bezvadu maršrutētāju un izveidojiet savienojumu ar to.
Ja bezvadu LAN maršrutētāja drošības iestatījums ir WEP vai WPA/WPA2-PSK
1
Izvēlieties lietojamo bezvadu LAN maršrutētāju un nospiediet <OK>.
2
Nospiediet <WEP atslēga> vai <PSK> un ievadiet tīkla atslēgu.
3
Nospiediet <OK>.
Kad konfigurācija ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns <Ir savienojums.>.
Ja bezvadu LAN maršrutētāja drošības iestatījums atšķiras no WEP un WPA/WPA2-PSK
1
Izvēlieties lietojamo bezvadu LAN maršrutētāju un nospiediet <OK>.
Kad konfigurācija ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns <Ir savienojums.>.
6W25-00F