Strādāšana ar failiem un mapēm citās iekārtās

Ar iekārtu var veikt attālinātas darbības, piemēram, pārbaudīt un dzēst failus citu Canon daudzfunkciju printeru Izvērstā telpa uzglabāšanas vietās vai Windows serverī.
1
Nospiediet <Piekļuve sagl. failiem>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Tīkls>.
3
Izvēlieties iekārtu, kurai vēlaties piekļūt.
<Augš.>
Nospiediet, lai pārietu uz augstāku līmeni par esošo.

<Pārbaudīt krātuves inform.>

Atlasot iekārtu un nospiežot <Dati>, var pārbaudīt iekārtas informāciju (protokolu/ceļu).
Kā saglabāšanas vietu var arī norādīt personīgu mapi. Informāciju par personīgās mapes iestatījumiem skatiet sadaļā Personīgo mapju konfigurēšana.
4
Darbības ar failiem un mapēm.
Šobrīd attēlotā vieta
Parāda vietu (ceļu), kur tiek saglabāti faili un mapes.
Saglabātie faili un mapes
Parāda, vai faili un mapes ir atlasīti, ikonas ar faila tipu vai mapi, nosaukumus, failu izmērus un saglabāšanas datumus/laikus.
Nospiediet <Nosaukums> vai <Dat./laiks>, lai šķirotu failu un mapju sarakstu pēc nosaukuma vai datuma/laika augošā () vai dilstošā () secībā.
Piesakoties, izmantojot personīgās autentifikācijas pārvaldību, tiek lietots pēdējais izvēlētais šķirošanas nosacījums. Personalizējamu vienumu saraksts
Atlasot failus, parādās numurētas ikonas tādā secībā, kādā faili ir atlasīti. Vienlaikus drukājot vairākus failus, tie tiek drukāti šādā secībā.
Kopīgajā telpā tiek izveidota mape ar nosaukumu “mape”.
Atlasīto failu skaits
Parāda atlasē iekļauto failu skaitu.
<Drukāt>
Drukā failus. Citās iekārtās esošu failu drukāšana
<Mapes darbības>
Nospiediet, lai izveidotu mapes.
<Rādīt attēlu>
Parāda faila priekšskatījuma attēlu. Pēc priekšskatījuma attēla pārbaudīšanas, failu var arī drukāt.
<Notīrīt atlasi>
Noņem atlasi visiem atlasītajiem failiem .
<Rediģēt failu>
Nospiediet, lai apskatītu faila pievienošanas izvēlni vai atlasītā faila detalizētu informāciju, vai arī to dzēstu vai pārdēvētu.
Ekrāna pārslēgšanas poga
Nospiediet <Augš.>, lai pārietu uz augstāku līmeni par esošo. Lai atjauninātu parādītā ekrāna saturu, nospiediet .
Faila nosaukuma mainīšana
Faila priekšskatījuma attēla apskatīšana
Faila detalizētas informācijas apskatīšana
Faila dzēšana
Dokumentu skenēšana un saglabāšana
Mapes izveidošana
Mapes detalizētas informācijas apskatīšana
6W25-07J