Dokumentu saglabāšana citās iekārtās

Izpildiet tālāk aprakstīto procedūru, lai saglabātu skenētus dokumentus cita Canon daudzfunkciju printera Izvērstā telpa uzglabāšanas vietā vai Windows serverī.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un saglabāt>. Ekrāns <Sākums>
3
Nospiediet <Tīkls>.
4
Izvēlieties iekārtu, kurai vēlaties piekļūt.
Informāciju par ekrānā redzamajiem vienumiem un to lietošanas pamācību skatiet sadaļā Strādāšana ar failiem un mapēm citās iekārtās.
5
Apskatiet saglabāšanas vietu un nospiediet <Skenēt>.
6
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus.
Informāciju par skenēšanas iestatījumiem skatiet sadaļā Skenēšanas saglabāšanai iestatīšanas ekrāns un darbības.
7
Nospiediet pogu .
Oriģināli tiek skenēti un saglabāti kā faili.
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet <Atcelt> vai   <Jā>.
Ja tiek rādīts paziņojums<Nospiediet taustiņu [Sākt], lai skenētu nāk. oriģinālu.>
Lai pārbaudītu saglabāšanas rezultātu, nospiediet <Stat.pārraudz.>  <Saglabāt>  <Darbu žurnāls>. Ja ir redzams paziņojums<Slikti>, fails nav sekmīgi saglabāts. Atkārtojiet darbību vēlreiz.
6W25-07H