Rodomos kalbos perjungimas

Galite keisti jutikliniame ekrane rodomą kalbą ir klaviatūros išdėstymą. Jei dažnai keičiate kalbas, patogu naudotis mygtuku <Kalbos/klaviatūros perjungimas>. Atlikite toliau aprašytą procedūrą, kad šis mygtukas būtų rodomas jutikliniame ekrane.

Rodomos kalbos ir klaviatūros išdėstymo keitimas

1
Spustelėkite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Rodymo parametrai>  <Kalbos/klaviatūros perjungimas>.
3
Pasirinkite kalbą iš sąrašo ir paspauskite <OK>.
Kai kurioms kalboms galima keisti klaviatūros išdėstymą. Pasirinkę kalbą, paspauskite <Nustatyti>, pasirinkite išdėstymo tipą ir paspauskite <OK>.

Mygtuko <Kalbos/klaviatūros perjungimas> rodymas jutikliniame ekrane

1
Spustelėkite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Rodymo parametrai>  <Kalbos/klaviatūros perjungimo mygtuko rodymas>.
3
Paspauskite <Įjungt.>  <Gerai>.
Jei pasirinksite <Įjungt.>, pasirodys jutiklinio ekrano apačioje. Šiuo metu rodomą kalbą galite pakeisti kita kalba. Tam paspauskite mygtuką <Kalbos/klaviatūros perjungimas>, pasirinkite norimą kalbą iš sąrašo ir paspauskite <OK>.
Rodomą kalbą galite pakeisti kiekvienam prisijungusiam vartotojui. Ekrano išvaizdos ir veikimo sąlygų tinkinimas
6W24-02X