Ekrano išvaizdos ir veikimo sąlygų tinkinimas

Atskiri vartotojai gali tinkinti veikimo sąlygas pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, anglakalbiai vartotojai gali nustatyti, kad prisijungus būtų rodoma jutiklinio ekrano versija anglų kalba. Kiti vartotojai gali registruoti savo SSID ir tinklo raktą, kad galėtų lengvai prijungti aparatą prie mobiliojo įrenginio. Dėl to, kad šie parametrai suaktyvinami tik prisijungus juos sukonfigūravusiam vartotojui, jie neturi poveikio kitų vartotojų parametrams.
Norėdami pasinaudoti asmeniniais parametrais, turite prisijungti naudodami tapatybės patvirtinimo valdymą. Vartotojų valdymas
Pasiekiami parametrai
Galima konfigūruoti toliau išvardytus parametrus.
Kalba, naudojama jutikliniame ekrane
Prieinamumo funkcijos regėjimo problemas turintiems vartotojams ar vartotojams, kuriems sunku atlikti įvesties operacijas jutikliniame ekrane
Asmeninės prieigos taškas (asmeninis SSID / tinklo raktas)
Automatiškai spausdinamos užduotys prisijungus
1
Paspauskite <Asmeniniai parametrai>. Ekranas <Pagrindinis>
Kai rodomas prisijungimo ekranas, prisijunkite Prisijungimas prie aparato
2
Paspauskite norimo konfigūruoti parametro mygtuką.
Rodomai kalbai nustatyti
Prieinamumo nustatymui
Asmeninio SSID ir tinklo rakto nustatymui
Automatiškai spausdinamos vartotojo užduotys prisijungiant
Nustatykite ekraną, rodomą įjungus aparatą
Jei pagal aparato konfigūracijas vartotojai privalo prisijungti aparatui įsijungus (Nustatymas, kada rodyti prisijungimo ekraną), <Numatytasis ekranas paleidus/atkūrus> rodomas kaip parametro <Asmeniniai parametrai> elementas. Ekraną, rodomą įjungus aparatą, galima nustatyti kiekvienam vartotojui.
6W24-0L8