Atvaizdo pastūmimas

 
Ši funkcija leidžia jums padaryti kopijas, kai visas atvaizdas paslinktas link puslapio krašto arba centro. Pastumkite atvaizdą, kai norite palikti tuščią vietą puslapyje tekstui ir atvaizdams įvesti ar tvarkyti.

Atvaizdo pastūmimas link puslapio krašto arba centro

Galite padaryti paraštes aplink atvaizdą, nukopijuodami į didesnį nei originalas popierių arba sumažindami nukopijuotą atvaizdą iki mažesnio nei popieriaus dydis. Kai galimos šios paraštės, atvaizdą galima pastumti link popieriaus krašto arba centro
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Pastūmimas>.
5
Paspauskite <Pagal padėtį>  <Toliau>.
6
Pasirinkite kryptį, kuria norite perkelti atvaizdą.
Norėdami pasirinkti perkėlimo kryptį, paspauskite rodyklės mygtuką arba <Centras>.
7
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
8
Paspauskite .
Aparatas pradeda kopijuoti.

Perkėlimo atstumo nurodymas

Jei tuščios vietos nėra, nes originalus atvaizdas ir išvesties popierius yra vienodo formato, arba jei norite pastumti atvaizdus kelis milimetrus, nurodykite perkėlimo atstumą.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Pastūmimas>.
5
Paspauskite <Pagal skaičių mygtukus>  <Toliau>.
6
Nurodykite vietą, į kurią norite perkelti.
Paspauskite <Nustatyti> dalyje <Priekinė pusė> ir nurodykite perkėlimo atstumą. Paspauskite rodyklių aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn mygtukus, nurodančius kryptį, ir skaičių mygtukais įveskite perkėlimo atstumą.
Jei norite perkelti vaizdą į galinę pusę, kai kopijuojate abi puses, reikalingas parametras <Užp. pusė>. Norėdami perkelti į tą pačią padėtį kaip ir priekinė pusė, paspauskite <Kaip ir priekinė pusė>. Norėdami perkelti simetriškai, paspauskite <Priešinga priekinei pusei>. Norėdami perkelti ne į priekinę pusę paspauskite <Nustatyti> ir įveskite perkėlimo atstumą
7
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
8
Paspauskite .
Aparatas pradeda kopijuoti.
6W24-04C