I-fakso priėmimas

Gavus internetinę faksogramą

Valdymo skydo indikatorius Apdorojimas / duomenys ima mirksėti žaliai. Užbaigus gavimą, dokumentas automatiškai atspausdinamas ir indikatorius išsijungia.
Norėdami atšaukti gavimą, paspauskite <Būkl. kontrolė>  <Priimti>  <Užduoties būklė>  pasirinkite dokumentą  <Atšaukti>.
Galite nurodyti laiką, kuriam pasibaigus gavimas atšaukiamas, kai gaunama padalyta internetinė faksograma ir negalima gauti paskesnių duomenų. Nurodytu laiku gauti duomenys atspausdinami. <Padalintų duomenų priėm. skirtasis laikas>

Spausdinimo popierius

Gaunama internetinė faksograma atspausdinama ant tokio paties kaip gauto dokumento formato popieriaus. Kai nėra gauto dokumento formato popieriaus, dokumentas spausdinamas pagal parametrą <Stalčiaus pasirinkimas>. <Stalčiaus pasirinkimas>
Internetinių faksogramų gavimas rankiniu būdu
Paspauskite <Būkl. kontrolė>  <Priimti>  <Užduoties žurnalas>  <Tikrint I-fakso priėm.>. Paspaudus <Fakso/I-fakso dėžutė>(Ekranas <Pagrindinis>)  <Priėmimo į atmintį dėž.>  <Padalintų duom. priėm. dėž.> galima patikrinti padalytų internetinių faksogramų gavimo būsenas ir jų duomenų dydį.
PATARIMAI
Spausdindami galite taupyti popierių
Spausdindami galite į gautus dokumentus įtraukti informacijos, pavyzdžiui gavimo laiką. <Inform. priimto psl. apačioje spausdinimas>
6W24-05U