<Priėmimas/persiuntimas>

Šiame skirsnyje aprašoma, kaip nurodyti gavimo parametrus.
<Siunt./priėm. vartotojo duomenų sąrašas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Ataskaitos spausdinimas>
Galite atspausdinti aparate užregistruotų siuntimo / gavimo parametrų sąrašą. Siuntimo / priėmimo naudotojo duomenų sąrašas
<Fakso vartotojų duomenų sąrašas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Ataskaitos spausdinimas>
Galite atspausdinti aparate užregistruotų fakso parametrų sąrašą. Fakso naudotojo duomenų sąrašas
<Spausdinimas ant abiejų pusių>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar gautus dokumentus spausdinti ant abiejų popieriaus lapų pusių.
<Stalčiaus pasirinkimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima nustatyti, kaip aparatas atspausdins dokumentus, kai nėra gauto dokumento formatą atitinkančio popieriaus. Galima naudoti keturis spausdinimo būdus.
<Metodas A>
Vaizdas atspausdinamas ant dviejų popieriaus lapų, kurių bendras formatas yra toks pat, kaip ir gauto dokumento.
<Metodas B>
Vaizdas atspausdinamas ant to paties pločio popieriaus lapo taip, kad šalia gauto dokumento atvaizdo lieka tuščias plotas.
<Metodas C>
Vaizdas sumažinamas ir atspausdinamas ant popieriaus lapo, kurio plotis skiriasi nuo gauto dokumento pločio.
<Metodas D>
Vaizdas išspausdinamas ant popieriaus lapo, kurio formatas didesnis už gauto dokumento formatą.
<Faksogramos priėm. formato sumažinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima pasirinkti, ar automatiškai sumažinti gautus dokumentus, kad popieriaus spausdinimo plote būtų atspausdintas visas dokumentas.
<Inform. priimto psl. apačioje spausdinimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar spausdinti informaciją, pvz., gavimo datą ir laiką, gautų dokumentų apačioje.
<Pertraukimas ir priimtų užduočių spausdinim.>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima nustatyti, kad, aparatui gavus faksogramas / internetines faksogramas, jos būtų spausdinamos, o kitos užduotys būtų sustabdomos.
<Persiuntimo parametrų naudojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar persiųsti gautus dokumentus kitiems adresatams, pvz., nusiųsti juos į aparato konfidencialių faksogramų dėžutę ir išorinį failų serverį. Jei pasirenkate <Įjungt.>, nurodykite persiuntimo sąlygas dalyje <Persiuntimo parametrai>.
<Failų su persiuntimo klaidomis tvarkymas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nustatyti, kokius veiksmus aparatas atliks su dokumentais, kurių nepavyko persiųsti.
<Persiuntimo parametrai>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nurodyti gautų dokumentų persiuntimo sąlygas. Taip pat galima nustatyti, kad visi gaunami dokumentai būtų persiunčiami nurodytam adresatui nenurodant jokių sąlygų. Automatinis priimtų dokumentų persiuntimas
<Konf. faksogramų dėžučių nustatym./įregistr.>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite kiekvienai konfidencialių faksogramų dėžutei priskirti pavadinimą ir nustatyti PIN.
<Priėmimo į atminties dėžutę PIN>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nustatyti priėmimo į atmintį dėžutės PIN.
<Fakso atminties užrakinimo naudojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite pasirinkti, ar įrašyti gautas faksogramas į priėmimo į atmintį dėžutę. Priimtų dokumentų įrašymas aparate (priėmimas į atmintį)
<I-fakso atminties užrakinimo naudojimas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite pasirinkti, ar įrašyti gautas internetines faksogramas į priėmimo į atmintį dėžutę. Priimtų dokumentų įrašymas aparate (priėmimas į atmintį)
<Priėmimo į atmintį pradžios laikas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti laiką, kada bus suaktyvinama priėmimo į atmintį funkcija. Aparatas po nurodyto laiko tarpo automatiškai perjungs priėmimo į atmintį režimą.
<Priėmimo į atmintį pabaigos laikas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti laiką, kada bus išjungta priėmimo į atmintį funkcija. Aparatas po nurodyto laiko tarpo automatiškai atšauks priėmimo į atmintį režimą.
<Padalintų duomenų priėm. skirtasis laikas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti laiką, kuriam pasibaigus gavimas atšaukiamas, kai gaunama padalyta internetinė faksograma ir negalima gauti paskesnių duomenų. Nurodytu laiku gauti duomenys atspausdinami.
<Laikinai saugomo failo persiunt. į priėm. į atm. dėžutę>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti, ar automatiškai persiųsti gautus dokumentus į priėmimo į atmintį dėžutę, jei jų negalima atspausdinti dėl klaidos ir pan. Priimtų dokumentų įrašymas aparate (priėmimas į atmintį)
<Visada siųsti įspėjimą apie priėmimo klaidas>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar informuoti pranešėją, kad internetinės faksogramos gavimas nepavyko.
<Priėmimas ECM režimu>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Faksogramas galima gauti naudojant klaidų korekcijos režimą (ECM).
<Faksogramos priėmimo rezultato ataskaita>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Faksogramos gavimo rezultatų ataskaita leidžia patikrinti, ar faksogramos buvo tinkamai gautos. Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai atspausdintų šią ataskaitą gavus dokumentus arba įvykus gavimo klaidai. Faksogramos priėmimo rezultatų ataskaita
<Konf. faksogramų dėžutės priėmimo ataskaita>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Gavimo į konfidencialių faksogramų dėžutę ataskaita leidžia patikrinti, ar dokumentai buvo tinkamai gauti į konfidencialių faksogramų dėžutę. Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai atspausdintų šią ataskaitą gavus dokumentus. Priėmimo į konfidencialių faksogramų dėutę ataskaita
<Priėm. pradžios sparta>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Gali pakeisti gavimo pradinę spartą. Šis parametras naudingas, kai nepavyksta pradėti dokumento gavimo dėl prastos linijos būklės.
<Priėm. slaptažodis>
  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nustatyti ITU-T standartą atitinkantį slaptažodį. Jei iš kito abonento, kuris naudoja ITU-T standartą, gautam dokumentui nenustatytas subadresas, tikrinamas gavimo slaptažodis. Jei aptiktas gavimo slaptažodis neatitinka šiuo parametru nustatyto gavimo slaptažodžio arba jei prie dokumento nepridėtas gavimo slaptažodis, dokumentas negaunamas.
6W24-0FF