Atskirai nuskenuotų originalų siuntimas kartu (užduočių sujungimas)

 
Ne kai turite per daug originalų ir jie netelpa į tiektuvą, galite nuskenuoti juos atskirai ir siųsti kaip dokumentų partiją. Vienu metu galima siųsti tiek tiektuve, tiek ant ekspozicinio stiklo nuskenuotus dokumentus.
1
Padėkite pirmą originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Faksas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių fakso funkcijų ekrane nurodykite adresatus. Pagrindinių fakso funkcijų ekranas
4
Jei reikia, nurodykite skenavimo parametrus. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
5
Paspauskite <Parinktys>  <Užduočių sujungimas>  <Uždaryti>.
6
Paspauskite , kad nuskenuotumėte originalą.
Užbaigus skenavimą parodomas ekranas, raginantis nuskenuoti kitą originalą.
Jei originalus įdedate į tiektuvą, baigę skenuoti kiekvieną partiją paimkite nuskenuotus originalus nuo originalų išvesties dėklo.
7
Padėkite kitą originalą ir paspauskite  .
Kartokite šį veiksmą, kol baigsite skenuoti visus originalus.
Jei norite pakeisti skenavimo parametrus, paspauskite <Parametrų keitimas>.
Dalyje <Parametrų keitimas> galima naudoti toliau išvardytas funkcijas. Užduočių sujungimo režimu negalima keisti kitų funkcijų parametrų. Reikiamus skenavimo parametrus būtina nurodyti iš anksto.
<Skenavimo formatas>
<2-pusis originalas>
<Tankis>
<Originalo tipas>
Jei norite į tiektuvą įdėti skirtingo dydžio originalus, nustatykite <Skirt. formatų originalai>. Skirtingų formatų originalų skenavimas kartu (skirtingų formatų originalai)
Kai skenuojate ir kartu siunčiate vienpusius ir dvipusius originalus, jei pirmas nuskenuotas dokumentas yra dvipusis originalas, nustatykite <2-pusis originalas>. Kai skenuojate vienpusį originalą, išjunkite parametrą<2-pusis originalas> dalyje <Parametrų keitimas>.
8
Paspauskite <Pradėti siųsti>.
Visi nuskenuoti dokumentai sujungiami į vieną ir išsiunčiami nurodytam adresatui.
6W24-056