Tankio koregavimas

Jei spaudinio tankis stipriai skiriasi nuo originalaus dokumento, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir pakoreguokite nuskaitymo tankį, kad jis taptų kuo panašesnis į originalaus dokumento.
1
Paspauskite   <Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Tankio koregavimas>.
2
Pakoreguokite tankį.
Nustačius parinktį <Tamsus> pusė, pagerinama dalių, spausdinamų pritaikant didžiausią tankį, kokybė. Nustačius parinktį <Šviesus> pusė, užpildytos dalys, tekstas ir eilutės gali būti spausdinamos kaip pustoniai be taškų. Šis parametrą daugiausia reikia naudoti norint pakoreguoti tarpinį tankį.
3
Paspauskite <Gerai>.
6W24-0HA