Skaitmeninio parašo pridėjimas į siunčiamus failus

Pridėdami skaitmeninį parašą prie nuskaityto dokumento, kuris siunčiamas konkrečiu failo formatu, galite patvirtinti, kad tas dokumentas nebuvo pakeistas ir jo tikslumą garantuoja autorius. Aparatas prie dokumentų gali pridėti įrenginio arba vartotojo parašą.
Įrenginio parašas (Device Signature)
 
Įrenginio parašas naudoja rakto ir sertifikato mechanizmą, leidžiantį nuskaityto dokumento gavėjui patvirtinti, kad jis buvo sukurtas šiame aparate. Gavėjas galiu patikrinti, kokiu aparatu sukurtas tas dokumentas, bei ar dokumentas buvo pakeistas. Prieš pridedant įrenginio parašą, aparate turi būti sukuriami įrenginio paraše naudojami raktas ir sertifikatas (įrenginio sertifikatas). Įrenginio parašo sertifikato generavimas
Vartotojo parašas (User Signature)
 
Vartotojo parašas susietas su asmeninio tapatybės patvirtinimo valdymo funkcijomis ir leidžia nuskaityto dokumento gavėjui patikrinti, kad jį sukūrė. Kaip ir įrenginio parašo atveju, vartotojo parašas leidžia gavėjui patikrinti, ar dokumentas nebuvo pakeistas po parašo pridėjimo. Šiai funkcijai naudoti reikalingas pasirinktinis sistemos priedas (Sistemos pasirinktinė įranga). Prieš pridedant vartotojo parašą, kiekvienam vartotojui naudojant nuotolinę vartotojo sąsają būtina užregistruoti raktą ir sertifikatą (vartotojo sertifikatą). Vartotojo parašo sertifikato registravimas
Informacijos apie sertifikatų įteisinimą, sertifikatų įregistravimą į patikimų sertifikatų sąrašą ir parašų tikrinimą skaitytojo ėjo pusėje rasite dokumentacijoje, pridėtoje prie taikomųjų programų, kurios yra suderintos su PDF formatu (pavyzdžiui, „Adobe Reader“ / „Adobe Acrobat“).
Vienam failui galite nustatyti kelis skaitmeninius parašus. Tokiu atveju prieš vartotojo parašus pritaikomi įrenginio parašai.
Jei gavėjas tikrina PDF arba XPS dokumentą, kuriam pridėti keli parašai naudojant programas, kurios palaiko PDF formatą (pavyzdžiui, „Adobe Reader“ / „Adobe Acrobat“) arba XPS formatą (pavyzdžiui, „XPS Viewer“), galiojantis lieka tik paskutinis prie failo pridėtas parašas. Dėl aparato parašo dokumentas atrodo tarsi jis būtų pakeistas.
Negalima persiųsti priimto I-fax funkcijos dokumento su vartotojo parašu iš šio aparato.
PATARIMAI
Skaitmeninio parašo rodymas (regimas parašas)
Skaitmeninio parašo informaciją galima rodyti pirmame dokumento lape, tuomet skaitytojui lengva pamatyti, kad pridėtas skaitmeninis parašas. Regimus parašus palaiko tik PDF dokumentai. Skaitmeninio parašo pridėjimas
6W24-0A1