Sistemos pasirinktinė įranga

Prijungę sistemos pasirinktinius priedus, galite dar labiau pagerinti aparato našumą.

PS spausdintuvo įranga

Ši pasirinktinė įranga suteikia galimybę aparatą naudoti kaip PS spausdintuvą.

Brūkšninių kodų spausdinimo įranga

Naudojant šią pasirinktinę įrangą galima spausdinti brūkšninius kodus. Daugiau informacijos žr. internetinės instrukcijos svetainėje Brūkšninių kodų spausdinimas.

PCL tarptautinių šriftų rinkinys

Ši pasirinktinė įranga leidžia įdiegti toliau nurodytus šriftus, skirtus PCL spausdintuvui. Tokiu būdu SAP unikodo aplinkoje dokumentus galėsite spausdinti įvairiomis kalbomis.
„Andale®“ ir „WorldType® Collection J“ (japonų k. skirta versija)
„Andale®“ ir „WorldType® Collection K“ (korėjiečių k. skirta versija)
„Andale®“ ir „WorldType® Collection S“ (supaprastintai kinų k. skirta versija)
„Andale®“ ir „WorldType® Collection S“ (tradicinei kinų k. skirta versija)
Siekiant atsižvelgti į vairių regionų ženklų rinkinių skirtumus, naudojamos keturios šriftų versijos.

„Super G3“ fakso plokštė

„Super G3“ fakso plokštė suteikia galimybę siųsti ir gauti fakso pranešimus. Taip pat galima tiesiai iš savo kompiuterio per tinklą siųsti dokumentus, sukurtus taikomosiomis programomis. Faksogramų siuntimas
Pridedama fakso tvarkyklė, suteikianti galimybę siųsti faksogramas kompiuteriu.

Nuotolinio fakso įranga

Ši pasirinktinė įranga reikalinga, kad galėtumėte naudoti nuotolinių faksogramų funkciją. Net jei aparatas neturi fakso plokštės, faksogramas galite siųsti naudodami kitą prie to paties tinklo prijungtą aparatą su fakso plokšte. Nuotolinių fakso aparatų naudojimas

Universali PDF failų siuntimo, atpažinimo ir nuglotninimo įranga

Ši galimybė naudinga naudojant aparato siuntimo funkciją. Ji leidžia nuskaityto atvaizdo tekstą ir linijinius brėžinius konvertuoti į kaičiamo dydžio kontūrinius duomenis. Kontūrinius duomenis (kontūrus) galima gauti ir naudoti programoje „Adobe Illustrator“. Be to, teksto ir linijinių brėžinių duomenis galima apdoroti glodinant, tuomet kontūrai bus glodesni, kai žiūrėsite juo kompiuterio ekrane arba spausdinsite.

Universali skaitmeninio vartotojo parašo siuntimo įranga

Ši pasirinktinė įranga leidžia saugiai naudoti aparato siuntimo funkciją. Ji leidžia siųsti PDF arba XPS failą kartu su unikaliu skaitmeniniu naudotojo parašu, suteiktu sertifikuojančios institucijos. Tai leidžia PDF arba XPS failo gavėjui patikrinti, kuris naudotojas jį pasirašė. Skaitmeninio parašo pridėjimas į siunčiamus failus

Failų formatai ir reikalinga pasirinktinė įranga

Atsižvelgiant į failų formatą ir funkciją, kurią norite naudoti, gali būti reikalinga pasirinktinė įranga. Žr. toliau esančią lentelę.
-:
Standartinė funkcija
:
Reikalinga pasirinktinė įranga
Failo formatas (išsamūs parametrai)
Skenavimas ir siuntimas/Skenavimas ir išsaugojimas
JPEG
-
TIFF
-
PDF; Atpaž. ir nuglotninim.
PDF; Kompakt.
-
PDF (OCR (paieška tekste))
-
PDF (Šifravimas)
-
PDF (Aparato parašas)
-
PDF (Vartotojo parašas)
PDF (Formatuoti į PDF/A)
-
XPS (Kompakt.)
-
XPS (OCR (paieška tekste))
-
XPS (Aparato parašas)
-
XPS (Vartotojo parašas)
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
Kartu su prieigos prie išsaugotų failų funkcija galima naudoti toliau nurodytus failų formatus: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Norėdami spausdinti failus kitais formatais, perkelkite failus į kompiuterį ir atspausdinkite naudodami spausdintuvo tvarkyklę ar pan.
6W24-0KL