Įrenginio parašo sertifikato generavimas

 
Raktas ir sertifikatas (įrenginio sertifikatas), reikalingi pridedant įrenginio parašą, gali būti sugeneruojami aparate. Paskirkite administratorių, kuris bus atsakingas už šių elementų generavimą. Juos sugeneravus galite pridėti skaitmeninį parašą prie nuskaitytų dokumentų, kurie siunčiami tam tikrų formatų failais. Skaitmeninio parašo pridėjimas
  <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  <Sertifikatų parametrai>  <Rakto generavimas>  <Aparato parašo rakto generav./atnaujinim.>  <Taip>  <Gerai>
Įrenginio parašo raktas ir sertifikatas
Sugeneruoti raktas ir sertifikatas užregistruojami pavadinimu „Device Signature Key“ (Įrenginio parašo raktas) Įrenginio parašui galite užregistruoti tik vieną raktą ir sertifikatą.
Įrenginio parašo rakto ir sertifikato valdymas
Išsamius rakto ir sertifikato parametrus galite peržiūrėti ekrane, kuris pasirodo paspaudus   <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  <Sertifikatų parametrai>  <Raktų ir sertifikatų sąrašas>  <Šio aparato raktų ir sertifikatų sąrašas>.
Jei rodoma , raktas yra pažeistas arba netinkamas. Raktą ir parašą atnaujinti galite iš naujo sukonfigūruodami parametrus.
Pasirinkus <Device Signature Key> ir paspaudus <Sertifikato det. inform.>, parodoma išsami informacija apie įrenginio parašo sertifikatą. Taip pat šiame ekrane spustelėję <Sertif. patikrin.> galite patikrinti, ar sertifikatas galioja.
PDF / XPS faile yra siuntėjo informacija, kurią failo gavėjas gali panaudoti tikrindamas įrenginio parašo patikimumą (lygindamas jį su SHA-1 pranešimo sisteminiu numeriu). Šią informaciją galite patikrinti šio įrenginio <Sertifikato miniatiūra>.
Užtikrinimas, kad siunčiant visada būtų pridedamas įrenginio parašas
Aparatą galite sukonfigūruoti taip, kad įrenginio parašas visada būtų pridedamas prie nuskaitytų dokumentų, kurie siunčiami tam tikru failo formatu, nepriklausomai nuo vartotojo parametrų. Galite apriboti, kokie failų formatai naudojami siunčiant dokumentus. Tai užtikrina, kad jokie dokumentai nebūtų išsiųsti be įrenginio parašo. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) arba „DeviceAdmin“ (įrenginių administratoriaus) teisės. <Bendrieji parametrai>  <Visada pridėti aparato parašą siunčiant>
6W24-0A2