Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas

 
Aparatas gali sugeneruoti raktą ir sertifikatą (serverio sertifikatą), kuris bus naudojamas TLS šifruotam ryšiui. Jei norite nedelsdami pradėti naudoti TLS šifruotą ryšį, patogu naudoti aparate iš anksto įdiegtus raktą ir sertifikatą. Jei būtina, administratorius turi sugeneruoti raktą ir sertifikatą. Vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad TLS šifruotas ryšys nėra įjungiamas paprasčiausiai sugeneruojant raktą ir sertifikatą. TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas
Jeigu norite naudoti serverio sertifikatą, turintį CA parašą, galima generuoti CSR kartu su raktu, o ne sertifikatą. Rakto ir CSR generavimas
1
Paspauskite .
2
Spustelėkite <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  <Sertifikatų parametrai>  <Rakto generavimas>  <Tinklo komunikacijos rakto generavimas>.
3
Sukonfigūruokite raktui reikalingus elementus ir spustelėkite <Toliau>.
<Rakto pavadinimas>
Įveskite rakto pavadinimą. Naudokite pavadinimą, kurį vėliau bus lengva rasti sąraše.
<Parašo algoritmas>
Pasirinkite maišos algoritmą parašui. Gali būti įvairūs galimi maišos algoritmai, priklausomai nuo rakto ilgio (Sistemos techniniai duomenys). 1024 bitų ar ilgesni raktai gali palaikyti SHA384 ir SHA512 maišos algoritmus. Jei <RSA> pasirinkta parametrui , o <<Rakto generavimas: rakto ilgio (bitais) parametrai>> nustatyta į <1024> arba daugiau parametrui , galima pasirinkti maišos algoritmus SHA384 ir SHA512.
<Rakto algoritmas>
Pasirinkite rakto algoritmą. Jei pasirinkta <RSA>, <<Rakto generavimas: rakto ilgio (bitais) parametrai>> rodomas kaip parametro elementas . Jei pasirinkta <ECDSA>, vietoj to rodomas <<Rakto generavimas: rakto tipo parametrai>>.
<Rakto generavimas: rakto ilgio (bitais) parametrai> / <Rakto generavimas: rakto tipo parametrai>
Nurodykite rakto ilgį, jei <RSA> pasirinkta parametrui , arba nurodykite rakto tipą, jei pasirinkta <ECDSA>. Abiem atvejais didesnė reikšmė suteikia daugiau saugumo, bet sumažina ryšio apdorojimo spartą.
4
Sukonfigūruokite sertifikatui reikalingus elementus ir spustelėkite <Rakto generavimas>.
<Galiojimo pradžios data> / <Galiojimo pabaigos data>
Įveskite galiojimo pradžios ir pabaigos datą.
<Šalis/regionas>/ <Būklė> / <Miestas> / <Organizacija> / <Organizacijos padalinys>
Iš sąrašo pasirinkite valstybės kodą, tada įveskite vietą ir organizacijos pavadinimą.
<Bendrinis pavadinimas>
Įveskite IP adresą arba FQDN.
Vykdydami IPPS spausdinimą „Windows“ aplinkoje nepamirškite įvesti aparato IP adresą.
Kad būtų galima įvesti aparato FQDN, reikalingas DNS serveris. Įveskite IP adresą, jei DNS serveris nenaudojamas.
Raktų ir sertifikatų valdymas
Išsamius parametrus peržiūrėti arba trinti raktus ir sertifikatus galite ekrane, kuris pasirodo paspaudus   <Valdymo parametrai>  <Aparato valdymas>  <Sertifikatų parametrai>  <Raktų ir sertifikatų sąrašas>. Jei raktų ir sertifikatų sąrašas nerodomas, pamatysite jį spustelėje <Šio aparato raktų ir sertifikatų sąrašas>.
Jei rodoma  raktas yra pažeistas arba netinkamas.
Jei nerodoma  raktui nėra sertifikato.
Pasirinkus raktą bei sertifikatą ir spustelėjus <Sertifikato det. inform.>, bus rodoma išsami sertifikato informacija. Taip pat šiame ekrane spustelėję <Sertif. patikrin.> galite patikrinti, ar sertifikatas galioja.
Norėdami ištrinti raktus ir sertifikatus, pasirinkite tuos, kuriuos norite ištrinti, tada spustelėkite <Naikinti>  <Taip>.
6W24-09J