TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas

TLS šifruotą ryšį galite naudoti siekdami užkirsti kelią šnipinėjimui, apsimetimui kitu vartotoju ir piktavališkam duomenų pakeitimui, kai jie per duodami tarp aparato ir kitų įrenginių, pavyzdžiui, kompiuterių. Konfigūruodami TLS šifruoto ryšio parametrus turite nurodyti raktą ir sertifikatą (serverio sertifikatą), kurie bus naudojami šifravimui. Galite naudoti iš anksto aparate įdiegtą raktą ir sertifikatą arba sugeneruoti savus ar gauti juos iš sertifikavimo įstaigos. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) arba „NetworkAdmin“ (tinklo administratoriaus) teisės.
Jei norite naudoti savo sugeneruotus raktą ir sertifikatą, sugeneruokite juos prieš vykdydami toliau aprašytą procedūrą. Tinklo ryšio rakto ir sertifikato generavimas
Jei norite naudoti iš sertifikavimo įstaigos (CA) gautus raktą ir sertifikatą, užregistruokite juos prieš vykdydami toliau aprašytą procedūrą. Rakto ir sertifikato registravimas
Jei nustatysite <Formatuoti šifravimo metodą FIPS 140-2> į <Įjungt.>, galite pasiekti, kad TLS ryšio šifravimo metodas atitiktų Jungtinių Valstijų vyriausybės patvirtintus FIPS (Federalinius informacijos apdorojimo standartus) 140-2. <Formatuoti šifravimo metodą FIPS 140-2>
Jei <Formatuoti šifravimo metodą FIPS 140-2> nustatyta į <Įjungt.>, įvyks klaida, jei bandysite TLS nurodyti sertifikatą, naudojantį FIPS nepripažįstamą algoritmą (žemesnį nei RSA2048bit).
Įvyks ryšio klaida, jei nustatysite <Formatuoti šifravimo metodą FIPS 140-2> į <Įjungt.> ir nusiųsite nuotolinei šaliai, kuri nepalaiko FIPS pripažįstamų šifravimo algoritmų.
1
Paspauskite .
2
Spustelėkite <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <TLS parametrai>.
3
Paspauskite <Raktas ir sertifikatas>.
4
Pasirinkite TLS šifruotam ryšiui naudoti skirtus raktą ir sertifikatą, tada spustelėkite <Nustatyti numat. raktu>  <Taip>.
Jei norite naudoti iš anksto įdiegtus raktą ir sertifikatą, pasirinkite <Default Key>.
TLS šifruotam ryšiui negalima naudoti <Device Signature Key>, kuris naudojamas kaip įrenginio parašas, arba <AMS>, kuris naudojamas prieigai riboti.
5
Paspauskite <Gerai>.
6
Paspauskite <Leidžiamų vers. nurodymas>.
7
Nurodykite <Leidžiamų vers. nurodymas> ir <Minimali versija> , tada spustelėkite <Gerai>.
8
Paspauskite <Algoritmo parametrai>.
9
Pasirinkite šifravimo algoritmą, kuris bus naudojamas , tada spustelėkite <Gerai> <Gerai>.
10
Spustelėkite     <Par. keit. taikymas> <Taip>.
Aparatas paleidžiamas iš naujo ir pritaikomi parametrai.
6W24-09H