El. pašto / internetinio ryšio fakso ryšio nustatymas

Norėdami tiesiogiai nusiųsti nuskaitytus dokumentus el. paštu ar internetinio fakso ryšiu, nenaudodami kompiuterio, turite konfigūruoti tokius ryšio parametrus kaip pašto serveris, autentifikavimo būdai ir kt. Paprastai siunčiant naudojamas SMTP serveris, o priimant naudojamas SMTP serveris arba POP3. Galite nustatyti kodavimą ir kitus parametrus. Dėl išsamesnės informacijos apie būtinus parametrus kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją arba tinklo administratorius.
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <El. pašto/I-fakso parametrai>  <Komunikacijų parametrai>.
3
Nustatykite ryšį.
1
Nurodykite pagrindinius parametrus.
<El. pašto adresas>
Įveskite aparato el. pašto adresą.
Kaip vartotojo vardą galite nurodyti bet kurį vardą (dalis ženklo „@“ kairėje). Įveskite registruotą pagrindinio kompiuterio vardą ženklo„@“ dešinėje.
<SMTP serveris>
Įveskite SMTP serverio pavadinimą (arba IP adresą).
Nurodę parametrus, patikrinkite ryšį <SMTP serveris>.
<POP prm. ndj.>
Paspauskite <Įjungt.>, jei norite gauti el. laiškus ir internetinio ryšio faksogramas naudodamiesi POP3 serveriu.
<SMTP priėm. naudojimas>
Paspauskite <Įjungt.>, jei norite aparatą padaryti SMTP serveriu, per kurį gautumėte el. laiškus ir internetinio ryšio faksogramas. Atminkite, kad negalite gauti per SMTP, jei DNS serveryje neužregistruosite įrenginio pagrindinio kompiuterio pavadinimo.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Nurodykite POP serverio parametrus.
<POP serveris>
Įveskite POP3 serverio pavadinimą (arba IP adresą).
Nurodę parametrus, patikrinkite ryšį <POP serveris>.
<POP įsiregist. vardas>
Norėdami naudoti POP3 serverį, įveskite nurodytos pašto paskyros vartotojo vardą raidėmis ir skaičiais.
<POP slaptažodis>
Norėdami naudoti POP3 serverį, įveskite nurodytos pašto paskyros slaptažodį.
<POP intervalas>
Galite nustatyti intervalą minutėmis, kad POP būtų automatiškai išduodama.
4
Paspauskite <Toliau>.
5
Nurodykite šifruoto ryšio parametrus.
<SMTP siuntim.>
Norėdami užkoduoti ryšį su SMTP serveriu naudodami TLS, paspauskite <Įjungt.>. Kai nustatyta <Įjungt.>, galite patvirtinti TLS serverio sertifikatą palaikant ryšį su serveriu ir pridėti CN prie patikros elementų. <El. pašto/I-fakso parametrai> <SMTP siuntimo TLS sertifikato patvirtinimas>
<SMTP priėmim.>
Norėdami užkoduoti ryšį naudodamiesi TLS, kai, gaunate el. laiškus ir internetinio ryšio faksogramas naudodamiesi SMTP serveriu, paspauskite <Visada TLS> ar <Įjungt.>. Jei nenorite gauti nekoduotų duomenų, pasirinkite <Visada TLS>.
Norėdami užšifruoti SMTP priėmimą naudodami TLS, iš anksto paruoškite raktų porą. TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas
<POP>
Norėdami užkoduoti ryšį su POP3 serveriu naudodami TLS, paspauskite <Įjungt.>. Kai nustatyta <Įjungt.>, galite patvirtinti TLS serverio sertifikatą palaikant ryšį su serveriu ir pridėti CN prie patikros elementų. <El. pašto/I-fakso parametrai> <POP priėmim. TLS sertifikato patvirtinimas>
6
Paspauskite <Toliau>.
POP autentifikavimo prieš siunčiant nustatymas
POP autentifikavimas prieš siunčiant (POP prieš SMTP) yra POP serverio (gavėjo pašto serverio) vartotojų patvirtinimas prieš siunčiant; ši funkcija skirta neleistiniems trečiųjų šalių siunčiamiems el. laiškams blokuoti.
SMTP autentifikavimo nustatymas
SMTP autentifikavimu (SMTP AUTH) vartotojai tikrinami tikrinant vartotojo vardus ir slaptažodžius, kai siunčiami el. laiškai. Šitaip galima ir užkoduoti SMTP ryšį (siunčiant ir gaunant).
4
Paspauskite <Gerai>.
Atsižvelgiant į jūsų aplinką, gali tekti nurodyti SMTP/POP3 prievado numerį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją arba tinklo administratorius. <SMTP siunt./POP priėm. prievado numerio nurodymas>
6W24-017