Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas

Galite apriboti spausdinimą iš kompiuterio (Spausdinimas naudojant kompiuterį) taip, kad būtų galima spausdinti tik konkrečių tipų dokumentus. Taip pat aparatą galima sukonfigūruoti taip, kad dokumentai nebūtų spausdinami, kol vartotojas neįgaliotas aparate (Aparate sulaikytų dokumentų spausdinimas (priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimas)). Taip pat galite aparatą apriboti taip, kad būtų leidžiama spausdinti tik užkoduoto įslaptinto spausdinimo (Saugesnis spausdinimas naudojant užšifruoto saugaus spausdinimo funkciją) dokumentus. Tai gali užkirsti kelią informacijos atskleidimui dėl neprižiūrimų spaudinių ar neapsaugotų spausdinimo duomenų. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) arba „DeviceAdmin“ (įrenginių administratoriaus) teisės.

Spausdinimo iš kompiuterio draudimas

Galite uždrausti vartotojams spausdinti dokumentus iš kompiuterio.
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdintuvas>  <Spausdintuvo užduočių apribojimas>  <Įjungt.>  Pasirinkite apribojimo išimtis  <Gerai>

Priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimo parametrų konfigūravimas

 
Spausdindami dokumentus iš kompiuterio galite sulaikyti spausdinimo duomenis aparate ir neleisti dokumentus spausdinti iš karto (Aparate sulaikytų dokumentų spausdinimas (priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimas)). Parametrus galite sukonfigūruoti taip, kad nebūtų galima spausdinti tol, kol vartotojas neįgaliotas aparate. Tai užtikrina didesnį saugumą ir sumažina riziką, kad kiti žmonės peržiūrės arba netyčia paims jautrius dokumentus. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės.
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>  <Priverstinis atidėjimas>.
3
Spustelėkite <Įjungt.>, nustatykite reikiamas sąlygas, tada spustelėkite <Gerai>.
Galite nustatyti išsamias sąlygas spausdinimo užduočių sulaikymui, pavyzdžiui, vartotojus arba IP adresus. Jei tokių sąlygų nenustatyta, sulaikomos visos spausdinimo užduotys, išskyrus paskirtas neidentifikuotų vartotojų. Jei nėra nustatytų sąlygų ir gaunama spausdinimo užduotis iš neidentifikuoto vartotojo, ji atšaukiama be sulaikymo.
Dokumentų sulaikymo sąlygų nustatymas
Priverstinio spausdinimo sulaikymo išsamių parametrų konfigūravimas
Galite konfigūruoti išsamius parametrus dokumentų, kurių spausdinimas sulaikomas, pavyzdžiui, kaip ilgai juos laikyti ir kaip juos rodyti. <Spausdinti>

Tik užkoduoto įslaptinto spausdinimo leidimas

Galite sukonfigūruoti aparatą taip, kad būtų leidžiamas tik užkoduotų įslaptintų dokumentų spausdinimas iš kompiuterio. Tai gali padėti užkirsti kelią informacijos atskleidimui dėl neapsaugotų spausdinimo duomenų. Įjungus šį parametrą, dokumentų negalima spausdinti naudojant normalias spausdinimo operacijas. Spausdindami užkoduotus įslaptintus dokumentus, vartotojai turi aparate įvesti slaptažodį. Saugesnis spausdinimas naudojant užšifruoto saugaus spausdinimo funkciją
  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>  <Leisti tik užšifruotas spausdinimo užduotis>  <Įjungt.>  <Gerai>      <Par. keit. taikymas>  <Taip>
6W24-09Y