Spausdinimas naudojant kompiuterį

Šiame skirsnyje aprašomi pagrindiniai spausdinimo naudojant kompiuterį su įdiegta spausdintuvo tvarkykle būdai.

Pagalba diegiant spausdintuvo tvarkyklę

Spausdintuvo tvarkyklės nustatymo ekrane spustelėjus [Help] („Windows“) arba  („Mac OS“) parodomas žinyno ekranas. Informacijos, kuri nepateikta Vartotojo instrukcija, įskaitant informaciją apie tvarkyklės funkcijas ir kaip jas nustatyti, ieškokite žinyne.

Pagrindiniai spausdinimo veiksmai

Šiame skirsnyje aprašyta pagrindinė spausdinimo naudojant kompiuterį eiga.
1
Atidarykite dokumentą ir spausdinimo ekraną.
2
Pasirinkite aparatą ir spustelėkite [Preferences] arba [Properties].
3
Jei reikia, nurodykite spausdinimo parametrus ir spustelėkite [OK].
Prireikus perjunkite skirtukus ir nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.
4
Spustelėkite [Print] arba [OK].
Aparatas pradeda spausdinti.
Jei norite atšaukti, žr. Spausdinimo atšaukimas.
1
Atidarykite dokumentą ir spausdinimo ekraną.
2
Pasirinkite aparatą.
3
Nurodykite reikiamus spausdinimo parametrus.
Pasirinkę nustatymo skydą išplečiamajame sąraše, kiekviename skyde nustatykite spausdinimo parinktį.
4
Spustelėkite [Print].
Aparatas pradeda spausdinti.
Jei norite atšaukti, žr. Spausdinimo atšaukimas.
6W24-05Y