Būsenos ir žurnalų tikrinimas

Naudodami nuotolinio vartotojo sąsają galite patikrinti apdorojimo laukiančių dokumentų būseną bei apdorotų dokumentų žurnalus. Taip pat galite patikrinti aparato būklę, pavyzdžiui, peržiūrėti informaciją apie klaidas ir eksploatacinių medžiagų likučius.
Kai naudojamas asmeninis tapatybės patvirtinimo valdymas, galite apriboti vartotojų galimybes vykdyti operacijas su kitų vartotojų užduotimis ekrane <Būkl. kontrolė>. <Prieigos prie kitų vartotojo užduočių apribojimas>

Kopijų / spaudinių būsenos tikrinimas

Galite peržiūrėti dokumentų, kurie laukia būti nukopijuoti arba atspausdinti, būseną. Taip pat galite nustatyti, kad dokumentas būtų apdorotas anksčiau už kitus, arba atšaukti dokumentą.
Paleiskite nuotolinio vartotojo sąsają  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] srityje [Copy/Print]

Funkcijų parinkimas

Pasirinkite funkciją, kurią norite peržiūrėti, ir spustelėkite [Display].

Operacijų mygtukai

[Cancel]: Atšaukiamas kopijavimas arba spausdinimas. Atšauktas dokumentas ištrinamas ir jo atkurti nebeįmanoma.
[Print Next]: Dokumentas apdorojamas iš karto užbaigus dabartinį dokumentą.
[Pause]: Sustabdomi dokumentai, šiuo metu spausdinami iš kompiuterio. Negalite sustabdyti kopijuojamų dokumentų. Spustelėkite [Resume], jei norite tęsti spausdinti dokumentą, kuris buvo sustabdytas.

Dokumento piktograma

Spustelėkite ant piktogramos, kad peržiūrėtumėte išsamią dokumento informaciją.

Išsiųstų / gautų dokumentų būsenos tikrinimas

Galite peržiūrėti būsenas faksogramų ir el. laiškų, kurie laukia išsiuntimo, gautų faksogramų ir faksogramų, kurios laukia persiuntimo. Taip pat galite atšaukti dokumentų siuntimo ir gavimo procesą.
Paleiskite nuotolinio vartotojo sąsają  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] srityje [Send] arba [Receive]

Funkcijų parinkimas

Pasirinkite funkciją, kurią norite peržiūrėti, ir spustelėkite [Display].

[Cancel]

Atšauktas dokumentų siuntimas ar priėmimas. Atšauktas dokumentas ištrinamas ir jo atkurti nebeįmanoma.

Dokumento piktograma

Spustelėkite ant piktogramos, kad peržiūrėtumėte išsamią dokumento informaciją.

Saugomų dokumentų būsenos tikrinimas

Galite peržiūrėti dokumentų, kurie laukia būti išsaugoti, būseną. Taip pat galite atšaukti dokumentų saugojimo procesą.
Paleiskite nuotolinio vartotojo sąsają  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] srityje [Store]

[Cancel]

Atšaukiamas dokumento saugojimas. Atšauktas dokumentas ištrinamas ir jo atkurti nebeįmanoma.

Dokumento piktograma

Spustelėkite ant piktogramos, kad peržiūrėtumėte išsamią dokumento informaciją.

Užduočių žurnalo tikrinimas

Galite parodyti žurnalą dokumentų, kurie buvo nukopijuoti, atspausdinti, išsiųsti, gauti arba išsaugoti.
Paleiskite nuotoliniuo vartotojo sąsają  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Žurnalo duomenis galima eksportuoti ir įrašyti į kompiuterį kaip CSV failą (*.csv).

Funkcijų parinkimas

Pasirinkite funkciją, kurią norite peržiūrėti, ir spustelėkite [Display]. Rodomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų aparato modelio ir pasirinktinės įrangos.

Aparato būklės patikrinimas

Galite peržiūrėti įvairią informaciją apie aparatą, pavyzdžiui, informaciją apie klaidas, popieriaus ir rašalo likučius, informaciją apie prijungtą pasirinktinę įrangą bei iki šiol išspausdintų puslapių skaičių.
Paleiskite nuotolinio vartotojo sąsają  [Status Monitor/Cancel]  Pasirinkite elementą, kurį norite peržiūrėti
6W24-0A6