Slaptažodžio naudojimas saugos strategijos parametrams apsaugoti

Rekomenduojama su saugos strategija susijusius aparato parametrus apsaugoti naudojant slaptažodį. Nustačius slaptažodį, galima apriboti, kad saugos strategijos parametrus modifikuoti teisę turėtų tik tą slaptažodį žinantys informacijos saugos administratoriai.
1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Pasirodo puslapis [Confirm Security Policy].
4
Spustelėkite [Password Settings].
5
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite [OK].
Slaptažodžiui naudokite tik raides ir skaičius.
Įsitikinkite, kad tinkamai įvedėte slaptažodį, ir dar kartą įveskite naująjį slaptažodį laukelyje [Confirm:].
Slaptažodžio keitimas
Įveskite dabartinį slaptažodį laukelyje [Current Password:], naująjį slaptažodį laukelyje [New Password:], tada dar sykį įveskite naują slaptažodį lauke [Confirm:] ir spustelėkite [OK].
Slaptažodžio šalinimas
Įveskite dabartinį slaptažodį lauke [Current Password:], tada spustelėkite [OK] neįvedę jokių reikšmių laukeliuose [New Password:] ir [Confirm:] (palikite juos tuščius). Jei [Password Settings Policy] buvo sukonfigūruotas įvesties simbolių limitas, būtina įvesti šio parametro reikšmę. Prieš pašalindami slaptažodį, atšaukite limito naudojimą. Saugos strategijos parametrų elementai
Įsitikinkite, kad nepamiršite slaptažodžio. Jei pamiršite slaptažodį, kreipkitės į vietos įgaliotąjį „Canon“ platintoją.
Norint nustatyti ar keisti slaptažodį, būtina prisijungti prie nuotolinio vartotojo sąsajos su viena iš toliau nurodytų teisių.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Jei nustatytas slaptažodis, jis bus būtinas autentifikavimui norint atkurti aparato pradines reikšmes. Atlikus autentifikavimą ir atkūrus aparato pradines reikšmes slaptažodis bus ištrintas. Visų duomenų / parametrų pradinių verčių atkūrimas
6W24-08H